Vanoers.nlBelastingadviesCoronavirus, de gevolgen en wat je er vanuit fiscaal perspectief tegen kunt doen

Coronavirus, de gevolgen en wat je er vanuit fiscaal perspectief tegen kunt doen 

Advieskansen ten tijde van het Coronavirus

Inmiddels heeft het coronavirus ook de Nederlandse economie behoorlijk in de greep. Hieronder leest u de fiscale mogelijkheden ten tijde van het Coronavirus.

Voorlopige aanslagen 2020

De voorlopige aanslagen 2020 zijn in sommige gevallen automatisch opgelegd. Het is goed om na te gaan of de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting aansluiten met de verwachting voor 2020. Als de verwachting niet aansluit bij de opgelegde voorlopige aanslag is het van belang om te bezien of deze verhoogd of juist verlaagd moet worden.

 

Registratie pandrechten

Ter zekerheid van verkrijging van betaling van een schuldenaar kan die schuldenaar ten behoeve van de schuldeiser pandrechten hebben gevestigd op onder meer zijn huidige en toekomstige debiteuren en vorderingen. Dit pandrecht moet worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Alle debiteuren en vorderingen die aanwezig zijn op het moment van registratie, zijn vanaf dat moment verpand. Een debiteur die een dag na de registratie ontstaat, valt niet onder de verpanding. Het is daarom in het belang van de schuldeiser dat de registratie van de verpanding periodiek plaats vindt. In de praktijk zien we vaak dat deze registratie eens per kwartaal of aan het einde van het jaar wordt gedaan. Gezien de huidige impact op de financiële positie van schuldenaars, kan het wenselijk zijn om een tussentijdse registratie van de openstaande debiteuren (op te vragen bij de schuldenaar en) te verzenden naar de Belastingdienst.

 

Uitstel van betaling

Vanuit de Belastingdienst is er een faciliteit om de gevolgen van het coronavirus te verzachten. Indien u als ondernemer betalingsproblemen heeft die zijn ontstaan door het coronavirus, dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor een of meer van de volgende belastingen:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting en/of
  • loonbelasting.

Bij het verzoek voor uitstel van betaling moet een verklaring worden gevoegd. In deze verklaring moet door een derde deskundige worden verklaard dat sprake is van bestaande, tijdelijke betalingsproblemen en dat uw onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is:

  • een externe consultant;
  • een externe financier;
  • een brancheorganisatie;
  • uw eigen accountant of financieel adviseur (bijvoorbeeld uw belastingadviseur).

Door uitstel van betaling aan te vragen, wordt in beginsel voorkomen dat een betaalverzuimboete wordt opgelegd. Een betaalverzuimboete voor de loonbelasting en omzetbelasting bedraagt drie procent van de niet, gedeeltelijk niet of niet binnen de termijn betaalde belasting (met een minimumboete van € 50 en een maximum van € 5.278). Als uitstel wordt verleend zal waarschijnlijk op een later moment wel rente betaald moeten worden over het bedrag waarvoor uitstel is verleend.

 

Fiscale eenheid

Indien u binnen uw groep verwacht dat één of meer deelnemingen over 2020 een verlies zal realiseren, kan het voordelig zijn om een fiscale eenheid aan te vragen. Met een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan een verlieslatende entiteit zijn verliezen compenseren met de winsten van de winstgevende entiteit. Hierdoor wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting verlaagd.

 

Zie hiervoor de volgende illustratie:

Zonder fiscale eenheid had werkmaatschappij 1 belasting moeten betalen over een winst van € 250.000 en kan werkmaatschappij 2 het verlies eventueel verrekenen via de regels voor verliescompensatie. Met fiscale eenheid moet belasting betaald worden over het totale resultaat van € 200.000. Dit geeft u derhalve een direct liquiditeitsvoordeel.

Indien de aanvraag voor de fiscale eenheid wordt gedaan voor 31 maart 2020, is zelfs terugwerkende kracht mogelijk tot 1 januari 2020. Er hoeven dan geen tussentijdse cijfers te worden opgesteld.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over een van bovengenoemde onderwerpen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Van Oers.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard
Directeur fiscaal
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.