Excessief lenen van de bv 

Excessief lenen van de bv

Per 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking getreden. Door een lening vanuit de bv aan de dga te verstrekken hoeft er geen loon of dividend uitbetaald te worden. Hierdoor kan de dga toch beschikken over liquiditeiten, maar hoeft er niet direct belasting afgedragen te worden. Deze vorm van belastinguitstel en soms -afstel vindt de Staatssecretaris onwenselijk. In dit artikel nemen we u mee in de regeling en bespreken wat dit voor u betekent in de praktijk.

Wettelijke regeling

Algemeen

Indien de lening vanuit de bv op 31 december 2023 meer bedraagt dan € 700.000 is over het meerdere inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd. Bij de beoordeling of er sprake is van schulden van meer dan € 700.000 moeten de schulden van de dga en de fiscale partner opgeteld worden. Heeft u als dga naast een schuld aan de bv ook nog een vordering op de bv dan mag u de schuld en de vordering niet met elkaar salderen voor de grens van € 700.000. Het maakt hierbij niet uit waarvoor de schuld is aangegaan. De regeling is dus niet alleen van toepassing op consumptieve schulden, rekeningcourant schulden of ongedekte schulden, maar ook op leningen voor een beleggingspand.
Bent u aandeelhouder in meerdere bv’s, dan geldt de drempel van € 700.000 voor alle bv’s samen.

Voorbeeld

U heeft een aanmerkelijk belang[1] in Y bv, heeft € 600.000 geleend van Y bv en u heeft een vordering van € 400.000 op Y bv. Uw fiscale partner heeft ook een schuld aan Y bv, voor een bedrag van € 300.000. U heeft in totaal € 900.000 geleend van de bv, dat is € 200.000 meer dan het maximaal te lenen bedrag van € 700.000. Hierdoor dient u over de extra € 200.000 belasting in box 2 te betalen. De drempel voor het volgende jaar wordt hierdoor € 900.000.

Schulden

Indirecte schulden en andere rechten

Bij het in aanmerking nemen van schulden dienen niet alleen de directe schulden in aanmerking genomen te worden maar ook indirecte schulden en rechten. Indien de bv bijvoorbeeld borg staat voor de verstrekking van een lening aan de dga dan telt deze schuld ook mee om te bepalen of de schulden boven de € 700.000 uitkomen.

Schulden aan verbonden personen

Hebben uw bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, zoals (klein)kinderen of (groot)ouders, ook schulden aan uw bv en hebben ze zelf geen aanmerkelijk belang in de bv, dan dienen ook deze schulden bij u in aanmerking genomen te worden. Zij hebben wel een eigen drempel van € 700.000.

Voorbeeld

U heeft € 600.000 geleend van de bv, daarmee blijft u onder de drempel en hoeft er geen belasting betaald te worden. U heeft uw kind echter een lening van € 900.000 verstrekt vanuit de bv, er dient dan € 200.000 (€ 900.000 – € 700.000) bij uw schuld opgeteld te worden om te beoordelen of u boven de drempel uitkomt. In deze situatie komt uw schuld uit op een bedrag van € 800.000 (€ 600.000 + € 200.000), hierdoor dient u over een bedrag van € 100.000 box 2 belasting te betalen.

Eigenwoningschulden

Eigenwoningschulden zijn uitgezonderd van de schulden die meetellen voor de drempel. Er is sprake van een eigenwoningschuld als voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen voor renteaftrek. Voor schulden aangegaan na 31 december 2022 geldt als extra voorwaarde dat er ook een hypotheekrecht moet zijn gevestigd op de eigen woning ten aanzien van de bv. Dit is niet alleen voor eigenwoningschulden van uzelf maar ook van toepassing op eigenwoningschulden aan bijvoorbeeld (klein)kinderen en (groot)ouders.

Voorbeeld

U heeft € 400.000 geleend van de bv voor consumptieve doeleinden, daarnaast heeft u € 500.000 geleend voor de aankoop van de eigen woning. De lening voor de eigen woning voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek. Doordat de schuld voor de eigenwoning niet meetelt komt u niet uit boven de drempel van € 700.000 en hoeft u geen belasting te betalen.

Peildatum

Op 31 december 2023 wordt voor het eerst getoetst of de schulden meer bedragen dan € 700.000. Vervolgend wordt ieder volgend jaar op 31 december getoetst of de schulden onder de drempel blijven.

Overig

De regeling werkt alleen door naar het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Dit heeft als gevolg dat de schuld civielrechtelijk gewoon blijft bestaan en dat er ook geen doorwerking is naar box 1/box 3, de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting. De schuld blijft dus volledig uw box 3 vermogen verlagen. Ook dient over het volledige bedrag van de schuld rente in aanmerking genomen te worden bij de bv.

Door een aangenomen amendement mag er per 31 december 2024 geen € 700.000 meer geleend worden van de bv, maar is dit bedrag verlaagd naar € 500.000.

De Wet excessief lenen levert mogelijke strijdigheid op met artikel 1 EVRM. Dit is alleen zo in zeer specifieke situaties.

Conclusie

De Wet excessief lenen kan tot een bedrag aan te betalen box 2 belasting leiden. Het eerste toetsmoment is al op korte termijn. Heeft u, uw partner of uw familieleden schulden aan de bv neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken wat de fiscaal meest voordelige oplossing is.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze adviseurs. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

[1] Dit is in principe het geval bij een aandelenbelang van minimaal 5%.

  • icon
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Ondernemen en belasting worden vaak in een adem genoemd. Een noodzakelijk kwaad, waar tegelijk allerlei kansen liggen voor wie er verstand van heeft. Van Oers helpt u die kansen te grijpen en vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar praktische adviezen en heldere oplossingen.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink | Manager bureau vaktechniek fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!