Vanoers.nlBelastingadviesCoronavirus en de maatregelen op het gebied van pensioen

Coronavirus en de maatregelen op het gebied van pensioen 

Maatregelen op het gebied van pensioen in verband met het coronavirus

Het coronavirus heeft inmiddels een gigantische impact op de wereldeconomie. De afgelopen weken heeft u in het coronadossier op onze website op verschillende gebieden al maatregelen voorbij zien komen. Ook op het gebied van pensioenen zijn er inmiddels verschillende maatregelen genomen. Om het artikel kort en bondig te houden, maar u vooral te wijzen op hetgeen wellicht in uw situatie een mogelijkheid zou kunnen zijn, worden alle maatregelen summier samengevat.

Coulante opstelling pensioenuitvoerders bij betaling pensioenpremies

Pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat zij ondernemers met betalingsproblemen door het coronavirus zoveel mogelijk zullen tegemoetkomen, zonder dat dit effect heeft op de rechten van de werknemers. De precieze maatregelen kunnen per situatie verschillen, maar gedacht kan worden aan betalingsregelingen, verruiming van betalingstermijnen of coulance bij invordering. Ook de voorwaarden die pensioenuitvoerders stellen voor deze coulante opstelling kunnen verschillen. Wellicht dat op termijn een (accountants)verklaring nodig is ter onderbouwing van de (tijdelijke) betalingsproblemen.

De gevolgen van het (tijdelijk) stopzetten van de premiebetaling en/of een premieachterstand liggen bij pensioenfondsen vast in de uitvoeringsovereenkomst. In het slechtste geval stopt de pensioenopbouw en vervallen risicodekkingen voor bijvoorbeeld overlijden en arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars en premiepensioeninstellingen moeten, om er diezelfde gevolgen aan te verbinden, zich aantoonbaar hebben ingespannen om de achterstallige premie te innen. Bovendien treden deze gevolgen dan vaak later in. Om deze reden zullen verzekeraars en premiepensioeninstellingen soms toch terughoudend zijn in hun coulance. Hierover gaat het Verbond van Verzekeraars nog in overleg met het ministerie en de toezichthouder.

 

Voorkomen bestuurdersaansprakelijkheid

Net als voor de betaling van belasting en premies (waarvoor wellicht uitstel van betaling mogelijk is, zie dit artikel) is het ook in het geval van problemen bij de betaling van werkgeverspremies aan bedrijfstakpensioenfondsen voor bestuurders van de werkgever essentieel dat zij tijdig en juist melding maken van betalingsonmacht. Als dat niet gedaan wordt, zijn zij namelijk hoofdelijk (met het privévermogen!) aansprakelijk voor deze premies. De Belastingdienst heeft voor deze melding een formulier gemaakt dat gebruikt kan worden. Deze melding dient in elk geval binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum van de premies gedaan te zijn bij uw bedrijfstakpensioenfonds en het formulier dient dan ook volledig ingevuld te zijn. Ook indien er nog nadere vragen worden gesteld dienen deze beantwoord te worden om aansprakelijkheid te voorkomen.

Voor de bestuurder van een werkgever die niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, geldt het volgende. Voor het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid is het van belang dat, naast dat er sprake is van een met de uitvoerder overeengekomen betalingsvoorbehoud, er ook sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. De coronacrisis zal voor sommige werkgevers wel zorgen voor een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Het is echter onwaarschijnlijk dat alle werkgevers kunnen stellen dat hier sprake van is. Aangezien de negatieve gevolgen groot kunnen zijn, adviseren wij u contact op te nemen met uw (pensioen)adviseur als dit bij u mogelijk speelt.

 

Pensioenen en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Elders in ons coronadossier (in dit artikel leest u dat) kunt u meer lezen over de NOW. In deze noodmaatregel zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor het werkgeversdeel van de pensioenpremies. Verder vervangt de NOW tijdelijk de regeling Werktijdverkorting. Voor tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus heeft de Belastingdienst zeer recent al aangegeven dat er mogelijkheden zijn om de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten. De verwachting is daarom dat dit bij gebruikmaking van de NOW ook het geval zal zijn.

 

Pensioenkortingen

De Nederlandsche Bank heeft op haar website aangegeven dat het nog te vroeg is om te constateren of de gevolgen van het coronavirus voor de aandelenkoersen en de renten ervoor zorgt dat pensioenen (opnieuw) gekort moeten worden. De Koepel van Gepensioneerden heeft reeds gevraagd om crisiscompensatie van gepensioneerden indien zich dit voordoet.

 

Overige specifieke maatregelen

  • Het wijzigen van een pensioenregeling (al dan niet tijdelijk) ter beperking van de premies behoort tot de mogelijkheden, onder de gebruikelijke voorwaarden hiervoor. Voor werkgevers, die verplicht premies aan een bedrijfstakpensioenfonds dienen te betalen, beslissen de sociale partners hier echter over en heeft een individuele werkgever daarop dus geen tot weinig invloed.
  • De Belastingdienst heeft aangegeven dat zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan kunnen in verband met het coronavirus weer kunnen gaan werken zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor hun pensioen.
  • Verschillende pensioenuitvoerders hebben reeds aangegeven dat een overlijden aan het coronavirus er niet voor zorgt dat de verzekeraar geen nabestaandenpensioen uitkeert.

 

Meer informatie

Als u naar aanleiding van één van deze maatregelen of over pensioenen of andere oudedagsvoorzieningen in het algemeen vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw pensioen- of belastingadviseur van Van Oers.

kees bullens
Kees Bullens
Senior belastingadviseur
Contact
  • icon
kees bullens
Kees Bullens
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

kees bullens
Kees Bullen | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.