Vanoers.nlBelastingadviesCheck uitstel betaling belastingen vóór 1 oktober 2021

Check uitstel betaling belastingen vóór 1 oktober 2021 

Uitstel van betaling belasting

Dit artikel is een geüpdatete versie van het artikel dat op 14 juni jongstleden is verschenen.

Heeft u bijzonder uitstel van betaling van belastingen aangevraagd vanwege de coronamaatregelen? En heeft u het uitstel nog niet laten verlengen?

Dan is 1 oktober 2021 een belangrijke datum voor u. De regelingen voor uitstel van betaling lopen dan af. Hoe het uitstel wordt afgewikkeld, leest u hierna.

Afloop uitstel

Als geen verlenging wordt aangevraagd, moet na de laatste dag van het uitstel (de zgn. 3-maandsperiode) weer worden voldaan aan alle lopende verplichtingen. Welke datum dit is, is per ondernemer verschillend maar staat op de bevestiging van de Belastingdienst van het verleende uitstel. De openstaande belastingschuld die is opgebouwd in deze 3-maandsperiode hoeft nog niet te worden voldaan. Voor deze schulden komt een betalingsregeling, inhoudende dat met ingang van 1 oktober 2022 in 60 maanden de schuld mag worden voldaan. Te zijner tijd zal de Belastingdienst een schuldenoverzicht sturen met daarbij de voorwaarden en het maandbedrag van de betalingsregeling. Desgewenst kan nu alvast een schuldenoverzicht worden opgevraagd bij de Belastingtelefoon.

Als verlenging van het uitstel is aangevraagd, loopt het uitstel tot en met 30 september 2021. De eerste aangiften waarover de belasting op tijd moet worden betaald is het 3e kwartaal 2021 en/of september 2021. De reeds opgebouwde belastingschuld mag dan met ingang van 1 oktober 2022 in 60 maanden worden voldaan.

Let op met schulden die zijn opgekomen na de 3-maandsperiode

In sommige gevallen hebben ondernemers, mogelijk vanwege onbekendheid met hoe wordt omgegaan met betalingsverplichtingen die omstreeks het einde van de 3-maandstermijn zijn opgekomen, enkele belastingverplichtingen die buiten de 3-maandstermijn zijn opgekomen niet tijdig voldaan. Deze ondernemers moeten nu tijdig actie nemen om deze laatstbedoelde belastingverplichtingen (die buiten de 3-maandsperiode zijn opgekomen) alsnog te voldoen vóór 1 oktober 2021, anders komen zij vermoedelijk in het geheel niet meer in aanmerking voor de ruime betalingsregeling van 60 maanden.

Ter illustratie hoe bepaald wordt of een belastingverplichting binnen of buiten de 3-maandsperiode is opgekomen:

  • Aanvraagdatum bijzonder uitstel: 19 mei 2020
  • Einde uitstel :18 augustus 2020 (drie maanden)
  • Loonheffingen juni 2020 moest uiterlijk 31 juli 2020 betaald zijn
  • Naheffingsaanslag loonheffingen juni 2020 heeft een dagtekening van 21 augustus 2020 (dagtekening net ná afloop 3-maandsperiode).
  • In deze situatie vallen de loonheffingen over juni 2020 nog binnen de 3-maandsperiode.

Check daarom nu of u alle betalingsverplichtingen die zijn opgekomen na de 3-maandsperiode heeft voldaan. Zo niet, zorg ervoor dat u dat uiterlijk vóór 1 oktober 2021 alsnog doet. Lukt dit niet, dan is de huidige verwachting dat u niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling van 60 maanden, tenzij u alsnog om verlenging van het uitstel vraagt. Maar ook dat dient vóór 1 oktober 2021 te gebeuren.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem direct contact op

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard
Directeur fiscaal | btw-specialist
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!