Vanoers.nlBelastingadviesUitleg begrip ‘niet-winstbeogend’ risico voor btw-vrijstelling sportverenigingen?

Uitleg begrip 'niet-winstbeogend' risico voor btw-vrijstelling sportverenigingen? 

Btw-sportvrijstelling strijdig met Europees recht?

In een recente procedure heeft het Hof van Justitie een nadere uitleg gegeven van het begrip ‘winst beogen’ uit de Europese btw-sportvrijstelling (HvJ EU 10 december 2020, C-488/18). De vraag is of de Nederlandse invulling van het winstoogmerk bij de btw-sportvrijstelling overeenstemt met deze uitleg.

Arrest Hof van Justitie

Voor toepassing van de btw-sportvrijstelling is van belang dat de instelling geen winst mag beogen. Uit het arrest van het Hof van Justitie volgt dat een instelling zonder winstoogmerk bij haar ontbinding geen overschotten mag uitkeren aan aandeelhouders en/of leden. Het vermogen van de instelling moet permanent zijn bestemd voor de realisatie van het maatschappelijk doel van de instelling.

Nederlandse invulling winstoogmerk btw-sportvrijstelling

Uit Nederlandse wettekst volgt dat geen sprake is van een instelling die winst beoogt indien:

  1. exploitatieoverschotten worden behaald die volledig aangewend worden voor de instandhouding of verbetering van de te verrichten eigen diensten, of
  2. slechts overschotten behaald worden door ontvangen bijdragen die geen vergoeding voor een prestatie vormen (zoals subsidies) of wel een vergoeding vormen voor een prestatie maar daarbij sprake is van een bovenmatige vergoeding, of
  3. die instelling onder de kostprijs een gemeentelijke sportaccommodatie huurt van de gemeente niet de integrale kostprijs betaalt.

Gevolgen Nederlandse praktijk

De uitleg van het Hof van Justitie dat bij ontbinding een eventueel overschot niet uitgekeerd mag worden aan de aandeelhouders en/of leden is als zodanig niet opgenomen in de Nederlandse wettekst. De vraag is derhalve in hoeverre de Nederlandse regels wel in lijn zijn met de Europese uitleg. Mogelijk dat op basis van dit arrest de Europese uitleg gevolgd gaat worden.

Heeft u als sportvereniging in de statuten staan dat bij ontbinding een batig saldo aan de leden uitgekeerd kan worden, dan heeft dit mogelijk invloed op de toepassing van de sportvrijstelling. In dat geval is het dus van belang om in de gaten te houden hoe dit arrest in de Nederlandse praktijk uitgelegd gaat worden.

Meer informatie

Wij blijven ontwikkelingen op dit gebied volgen en houden u op de hoogte. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

anja vriends
Anja Adriaensen-Vriends
Btw specialist
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

anja vriends
Anja Adriaensen - Vriends | Btw specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.