Vanoers.nlOnderwijs, BelastingadviesVerduidelijking btw-onderwijsvrijstelling bij inlenen personeel

Verduidelijking btw-onderwijsvrijstelling bij inlenen personeel 

Verduidelijking btw-onderwijsvrijstelling bij inlenen personeel

Door een toelichting in de Voorjaarsnota 2022 is verwarring ontstaan over de btw-onderwijsvrijstelling bij het uitlenen van personeel door een onderwijsinstelling aan een samenwerkingsverband passend onderwijs. Om deze verwarring weg te nemen, heeft de onderwijssector overleg gevoerd met de Belastingdienst. In dit artikel bespreken wij de verduidelijking die is voortgekomen uit dit overleg en de daaropvolgende brief van de Belastingdienst.

De onderwijsvrijstelling

In beginsel kan de onderwijsvrijstelling worden toegepast voor wettelijk geregeld onderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs, kunstonderwijs, bijlessen/tentamen- of examentrainingen en het afnemen van examens. Ook kunnen diensten die nauw samenhangen met het onderwijs onder deze vrijstelling vallen. Toepassing van de onderwijsvrijstelling heeft tot gevolg dat over de vergoeding voor de (onderwijs)activiteiten geen btw hoeft te worden berekend.

Het inlenen van personeel kan onder voorwaarden onder de onderwijsvrijstelling vallen op het moment dat deze diensten nauw samenhangen met het onderwijs. De staatssecretaris van Financiën heeft de voorwaarden hiervoor benoemd in paragraaf 5 van het besluit ‘Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel’ van 5 juli 2022.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor alle leerlingen een passende plek in het basis- en voortgezet onderwijs te vinden. Dit wordt ‘passend onderwijs’ genoemd. Dit wordt door scholen georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden. Scholen lenen in dat kader eigen personeel uit aan ‘hun’ regionale samenwerkingsverband waarbij het ingeleende personeel ingezet wordt om passend onderwijs op de scholen te verzorgen en hierbij te ondersteunen.

Toelichting Voorjaarsnota 2022

In een toelichting in de Voorjaarsnota 2022 staat dat sprake zou zijn van een aanscherping van Europese regelgeving, als gevolg waarvan de onderwijsvrijstelling niet meer kon worden toegepast op het moment dat een onderwijsinstelling personeel uitleent aan een samenwerkingsverband passend onderwijs.

Standpunt Belastingdienst

Uit een overleg tussen de Belastingdienst en de onderwijssector is gebleken dat de toelichting in de voorjaarsnota 2022 niet juist is en dat ook geen sprake is van aanscherping van Europese regelgeving, waardoor (onder voorwaarden) de onderwijsvrijstelling kan worden toegepast op de uitleen van personeel van een onderwijsinstelling aan een samenwerkingsverband passend onderwijs.

Ook is in dit overleg de reikwijdte van het begrip ‘onderwijzend personeel’, zoals wordt gehanteerd het besluit uitlening personeel, nader omschreven. Onder ‘onderwijzend personeel’ wordt niet alleen de inzet van leerkrachten verstaan, maar bijvoorbeeld ook het uitlenen van ambulant begeleiders (als voldaan is aan de overige voorwaarden).

Naar aanleiding van dit overleg is door de Belastingdienst een brief opgesteld (met dagtekening 3 april 2024) genaamd ‘Uitlening van personeel door een onderwijsinstelling aan een samenwerkingsverband passend onderwijs’. In deze brief wordt in het bijzonder ingegaan op de toepassing van de onderwijsvrijstelling bij het uitlenen van een directeur, orthopedagoog/psycholoog en ambulant begeleider aan een samenwerkingsverband passend onderwijs.

Relevantie voor de praktijk

Op het uitlenen van personeel is onder de in het besluit ‘ter beschikking stellen van personeel’ genoemde voorwaarden de onderwijsvrijstelling van toepassing. Uit het overleg met de Belastingdienst (en de in dat kader opgestelde brief) blijkt dat als aan de in het besluit opgenomen voorwaarden is voldaan, ook de uitleen van personeel door een onderwijsinstelling aan een samenwerkingsverband passend onderwijs hieronder kan vallen. Daarbij wordt onder ‘onderwijzend personeel’ niet alleen de inzet van leerkrachten verstaan, maar bijvoorbeeld ook het uitlenen van ambulant begeleiders. Op het moment dat als gevolg van de onduidelijkheden door de onderwijsinstelling teveel of te weinig btw is afgedragen, kunnen acties worden ondernomen om dit te corrigeren.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

Anja Adriaense
Anja Adriaensen-Vriends
Senior belastingadviseur | btw-specialist

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Anja Adriaensen-Vriends
Anja Adriaensen-Vriends | Senior belastingadviseur | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!