Vanoers.nlBelastingadviesBtw op huisvesting buitenlandse uitzendkrachten aftrekbaar

Btw op huisvesting buitenlandse uitzendkrachten aftrekbaar 

Btw op huisvesting buitenlandse uitzendkrachten aftrekbaar

Op basis van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: ‘het BUA’) kan de btw op kosten die zien op het verlenen van huisvesting van personeel, van aftrek worden uitgesloten. De uitsluiting van aftrek is echter niet van toepassing als een bijzondere omstandigheid de werkgever dwingt tot het maken van deze kosten, zodat de uitgaven voor die diensten primair worden gedaan in het belang van de onderneming en het persoonlijke voordeel van de werknemers van ondergeschikt belang is. De Hoge Raad oordeelde hier onlangs over, in zaak waarin een uitzendbureau gratis tijdelijke onderkomens aanbiedt aan buitenlandse uitzendkrachten.

De casus

Een uitzendbureau werft uitzendkrachten in het buitenland en stelt hen ter beschikking aan Nederlandse opdrachtgevers. Het uitzendbureau regelt en betaalt de onderkomens in Nederland voor de uitzendkrachten. De uitzendkrachten hoeven hier niet voor te betalen. Het uitzendbureau brengt de btw op de kosten van de onderkomens in aftrek. In de uitzendovereenkomst is vastgelegd dat de uitzendkrachten slechts het recht hebben, en verplicht zijn van deze onderkomens gebruik te maken, zolang die overeenkomst van kracht is. Wisseling van opdracht kan meebrengen dat uitzendkrachten gedurende de uitzendovereenkomst op verschillende locaties in Nederland werken en ook in verschillende onderkomens worden ondergebracht. De uitzendkrachten hebben dus geen eigen keuze voor een bepaald onderkomen of inspraak over het medegebruik van het onderkomen door een of meer anderen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de btw-aftrek is uitgesloten, omdat sprake is van het gratis verstrekken van huisvesting aan personeel. Het ter beschikking stellen van de woonruimte is namelijk een voorbeeld voor de bevrediging van de behoeften van de buitenlandse uitzendkrachten. Zonder dergelijke woonruimte zouden zij immers niet naar Nederland komen om hier te gaan werken. Vervolgens stelt het hof dat de uitsluiting van de aftrek niet van toepassing is indien zich een bijzondere omstandigheid voordoet waardoor het bedrijfsbelang prevaleert en dat het persoonlijke voordeel van de werknemers van ondergeschikt belang is. Het hof oordeelt dat hier in onderhavig geval geen sprake van is, omdat de uitzendkrachten zelf kiezen voor het werk bij belanghebbende en daarbij al dan niet voor door belanghebbende geregelde huisvesting kunnen kiezen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Volgens de Hoge Raad heeft het hof onterecht betekenis toegekend aan de omstandigheid dat de uitzendkrachten zelf kiezen voor het werk bij belanghebbende. Voor de vaststelling van de bijzondere behoeften van de onderneming bij het aanbieden van de onderkomens aan de uitzendkrachten is die keuze niet relevant. Wel is relevant of er bijzondere omstandigheden zijn die belanghebbende ertoe hebben gedwongen om arbeidskrachten te werven in het buitenland. Dit blijkt onvoldoende uit het geboden feitencomplex, waardoor de Hoge Raad de zaak voor verder onderzoek heeft verwezen naar Hof ’s-Hertogenbosch.

Door deze uitspraak van de Hoge Raad is duidelijk dat onder bepaalde omstandigheden aftrek van btw mogelijk is op kosten die zien op het gratis aanbieden van tijdelijke onderkomens aan (buitenlandse) uitzendkrachten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen van dit arrest voor uw situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard
Directeur fiscaal | btw-specialist
Direct contact

Van Oers Belastingadvies
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.