Vanoers.nlBelastingadviesBtw en e-commerce: wijziging aanmeldprocedure en praktische zaken

Btw en e-commerce: wijziging aanmeldprocedure en praktische zaken 

Btw en e-commerce: wijziging aanmeldprocedure en praktische zaken

In de afgelopen nieuwsbrieven zijn de spelregels btw en e-commerce al meerdere malen besproken. Zoals eerder aangekondigd treden er per 1 juli aanstaande in de Europese Unie (EU) nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking die van belang zijn voor ondernemers die grensoverschrijdend goederen verkopen aan particulieren in de EU. In dit artikel gaan wij in op een recent aangekondigde wijziging in de aanmeldprocedure en enkele praktische zaken welke met name gericht zijn op de Unieregeling. Onder de Unieregeling vallen voor de goede orde de volgende prestaties: intracommunautaire afstandsverkopen, bepaalde B2C diensten en/of binnenlandse platformleveringen.

Aanmelden Unieregeling (fiscale eenheid)

De keuze voor de Unieregeling of Niet-Unieregeling is vrijwillig. Maar als u voor deelname kiest, moeten alle prestaties die onder die regeling vallen ook onder die regeling worden aangegeven. Aanmelden voor de Unieregeling gaat via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ (op de website van de Belastingdienst). Daarbij dient u rekening te houden met het feit dat voor registratie eHerkenning (minimaal betrouwbaarheidsniveau 3) is vereist. Niet-EU ondernemers die zich voor de niet-Unieregeling willen aanmelden, kunnen dit doen via een digitaal aanmeldformulier dat is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Als Nederlandse fiscale eenheid voor de btw, kunt u (met de kennis van nu) niet deelnemen aan de Unieregeling. De ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich uiteraard wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de onderneming door en niet het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid. In het huidige aanmeldformulier binnen ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ dient dan ook op de vraag of de aanvrager onderdeel is van een fiscale eenheid ‘nee’ ingevuld te worden, zoals recent gecommuniceerd door de Belastingdienst. Zijn er meerdere entiteiten binnen de fiscale eenheid die onder de Unieregeling vallen, dan moet u deze afzonderlijk registreren.

Omzetdrempel

De vanaf 1 juli 2021 geïntroduceerde omzetdrempel van € 10.000 exclusief btw per kalenderjaar pakt voor 2021 anders uit. Voor 2021 geldt deze drempel van € 10.000 niet voor het hele kalenderjaar, maar voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021. In dit kader heeft de Belastingdienst op haar website het volgende aanvullend gecommuniceerd:

“Verwacht u dat deze omzet in de 2e helft van 2021 méér is dan € 10.000? Geef de btw dan aan in het EU-land waar de goederen heen gaan. Als uw omzet toch minder is dan € 10.000 heeft dit voor u geen gevolgen in 2021”.

Uiteraard kunt u ook aangeven dat u het drempelbedrag niet wilt toepassen middels het daarvoor ter beschikking gestelde formulier op de website van de Belastingdienst. Bij twijfel hoe te handelen raadpleeg dan altijd uw adviseur.

Aangiften

Met de Unieregeling meldt u ieder kwartaal de btw voor al deze leveringen en/of diensten, zoals benoemd in de aanhef van dit artikel. De verschuldigde btw betaalt u derhalve ook in één keer per kwartaal.

Het terugvragen van buitenlandse btw regelt u niet met de Unieregeling. Kijk hiervoor bij Btw terugvragen uit andere EU-landen, indien u in het betreffende EU-land geen btw-aangiften indient voor andere btw-belaste prestaties dan die onder de Unieregeling vallen.

Leveringen aan Nederlandse afnemers geeft u op de gebruikelijke manier aan in uw Nederlandse btw-aangifte.

Voor ondernemingen die prestaties verrichten die onder de Unieregeling kunnen vallen, maar ook andere prestaties verrichten (die niet onder de Unieregeling vallen), kan het raadzaam zijn om alles via de lokale buitenlandse btw-registratie aan te (blijven) geven. Dat is toegestaan en wordt bereikt door de onderneming simpelweg niet voor de Unieregeling aan te melden. De Nederlandse ondernemer is dan ten aanzien van de afstandsverkopen gehouden aan de verplichting tot uitreiking van een factuur, conform de eisen van de lidstaat waar de levering wordt geacht plaats te vinden. Raadpleeg uw adviseur voor de optimale inrichting in dit kader.

Meer informatie

Al met al is sprake van ingrijpende wijzigingen op dit vlak die systeemtechnisch veel te weeg kunnen brengen. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze btw-specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

Kevin Treuren
Kevin Treuren
Senior belastingadviseur | btw-specialist

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Kevin Treuren
Kevin Treuren | Senior belastingadviseur | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!