Brexit: update 

Brexit

Het scenario van een no deal komt steeds dichterbij. De Rijksoverheid en werkgeversorganisaties roepen ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) met klem op voorbereidingen te treffen. 29 maart a.s. is het namelijk zover en zal het VK uit de Europese Unie stappen. Voorkom verrassingen en onderneem actie!

Let op!
Alle scenario’s liggen nog open, van uitstel tot afstel van de Brexit die op 29 maart van dit jaar staat gepland. Maar de kans is groot dat het VK per die datum de Europese Unie verlaat, zonder dat er een akkoord ligt met vervangende afspraken over interne markt- en douaneregels en markttoegang.

Ga daarom voor uw bedrijf na welke stappen u moet ondernemen. Want als het VK zonder afspraken uit de Europese Unie stapt, gelden na 29 a.s. maart andere handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie. De gevolgen voor uw bedrijf kunnen groot zijn, ook als u niet rechtstreeks zakendoet met het VK. De volgende artikelen helpen u op weg met een goede voorbereiding.

  1. Brexit: zes knelpunten voor bedrijf bij een no deal
  2. Regel tijdig uw douanezaken
  3. Brexit en btw? Vraag art. 23-vergunning snel aan
  4. Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit
  5. Bereid u voor met de Brexit-voucher!

1. Brexit: zes knelpunten voor bedrijf bij een no deal

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie per 29 maart 2019 verlaten. Nu het Britse parlement het voorlopige akkoord tussen het VK en de EU eerder heeft weggestemd, gelden vanaf 29 maart de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). U doet dan zaken met een zogeheten ‘derde land’. Als ondernemer krijgt u bijvoorbeeld te maken met:

Hoge importheffingen

In een no deal-scenario maakt het VK geen deel meer uit van de interne markt en de douane-unie en zijn er ook geen specifieke handelsafspraken gemaakt met de EU. Het VK wordt dan een ‘derde land’ waarmee geen handelsafspraken zijn gemaakt. Voor goederen die u in- of uitvoert, betaalt u dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt. Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. Een overzicht vindt u op de site van de WTO.

Andere btw-procedures

Ook de procedures voor btw zullen bij een no deal veranderen.

De meest vergaande douaneprocedures

U krijgt bij een no deal veel meer met de Douane te maken dan voorheen als u zakendoet met het VK. De Douane heeft daarom een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat u moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat u tijdig een EORI-nummer heeft.

Veranderingen voor certificaten en intellectueel eigendom

Na de Brexit kunnen intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijgt u informatie over wat voor welk certificaat geldt.

Verlies van markttoegang

Voor diensten gelden bij een no deal de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan mogelijk betekenen dat u straks geen diensten meer kunt aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor uw onderneming kan betekenen en wat uw alternatieven zijn.

Registratie Britse werknemers

Heeft u Britse werknemers in dienst? Zij moeten in elk geval voor 29 maart 2019 staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Leg daarvoor nu al contact met de IND.

Tip!
Misschien doet u zelf niet rechtstreeks zaken in of met het VK, maar uw toeleveranciers of afnemers wel. Ga tijdig met hen in gesprek over wie welke verantwoordelijkheid neemt in welk Brexit-scenario. Eventuele risico’s hoeven immers niet allemaal bij één partij te liggen.

2. Regel tijdig uw douanezaken

Heeft u geen ervaring met douanezaken, maar handelt u wel met het VK? Dan is het verstandig om alvast een aantal zaken na te gaan of te regelen. Daarom deze vijf tips. Zie ook: www.douane.nl/brexit.

Zorg voor een identificatienummer voor de Douane

Als het VK zich terugtrekt uit de EU heeft u een zogeheten EORI-nummer voor de Douane nodig om straks zaken te kunnen doen in en met het VK. U heeft dit nummer nodig voor alle douanecontacten, bijvoorbeeld om aangifte te doen. Er zijn twee mogelijkheden. Als u uitsluitend aangifte in Nederland doet, kunt u het nummer zelf samenstellen. Kijk op nl hoe u dit kunt doen. Ondernemers die (ook) aangifte in het buitenland doen, kunnen het nummer aanvragen via de Belastingdienst.

Maak afspraken met uw logistiek dienstverlener

Heeft u al met uw logistieke dienstverleners gesproken over wat de Brexit voor uw logistiek kan betekenen? Komen uw producten wel op tijd na de Brexit? Check ook of u uw eigen leveringsvoorwaarden moet aanpassen.

Regel uw btw-zaken

Met de ‘verleggingsregeling bij import uit niet-EU-landen’ hoeft u bij import uit het VK straks de btw niet meteen bij de Douane te betalen. Dit kan later, zodra u de periodieke btw-aangifte doet. Daar heeft u wel een zogeheten vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting nodig. Voor een uitgebreide uitleg: zie het derde artikel ‘Brexit en btw? Vraag art. 23-vergunning snel aan’.

Verschillende douanevergunningen

Als u handel drijft met het VK kan het zijn dat u een of meer vergunningen van de Douane nodig heeft. Bijvoorbeeld als u goederen uit het VK haalt die nog niet worden ingevoerd of als u goederen uit het VK haalt om hier te bewerken en daarna weer terugstuurt naar het VK. Kijk op de site van de Belastingdienst of en welke vergunning u nodig heeft. Let op: vergunningen aanvragen kost tijd, regel het zo snel mogelijk.

Vooraf zekerheid over douanerechten

Met een ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) van de Douane weet u als importeur welk douanetarief u moet betalen voor welke goederen. Zo heeft u van tevoren zekerheid over de goederencode voor uw specifieke goederen en over welk tarief daarbij hoort. Over de tarieven kunnen het VK en de EU later eventueel nog andere afspraken maken, over de tariefindeling (de BTI) niet.

Let op!
Een goede voorbereiding kost tijd. Wacht dus niet te lang.

3. Brexit en btw? Vraag art. 23-vergunning snel aan

Voorkom dat u telkens bij invoer uit het VK bij de Douane btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe regelt u dat?

Daarvoor moet u een vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting aanvragen. Hierdoor hoeft u geen btw te betalen bij de Douane. In plaats daarvan geeft u de te betalen btw over uw invoer in één keer aan bij uw eerstvolgende btw-aangifte. Doet u niets, dan moet u iedere keer dat u goederen invoert, aangifte doen en btw betalen bij de Douane.

Let op!
De Belastingdienst roept ondernemers op zo snel mogelijk het aanvraagformulier voor de artikel 23-vergunning in te leveren. Volgens de dienst is er inmiddels een aanzienlijke doorlooptijd voor het aanvragen van de vergunning. Wees er snel bij! Wij kunnen u helpen met de aanvraag.

Wanneer de vergunning gebruiken?

U kunt de vergunning artikel 23 voor de invoer van goederen uit het VK gebruiken vanaf het moment dat het VK op 29 maart van dit jaar met een no deal uit de EU stapt.

4. Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met fiscaal overgangsrecht, anders dan voor de douanewetgeving, te komen als er op 29 maart a.s sprake zal zijn van een harde Brexit. Een harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers. Dit schrijft Snel in een brief van 4 februari aan de Tweede Kamer. Als het VK per 29 maart met een no deal uit de EU stapt, wordt het VK een zogeheten ‘derde land’ en gaan er andere handels- en fiscale afspraken gelden.

Fiscale eenheid

Zo heeft een no deal-Brexit, aldus de staatssecretaris in zijn brief, gevolgen voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, waarbij bijvoorbeeld een zogeheten topmaatschappij in het VK is gevestigd. Na een no deal-Brexit wordt een dergelijke fiscale eenheid van rechtswege verbroken, zo staat in de brief.

Verlies recht aftrekposten

Ook Nederlanders die in het VK woonachtig zijn en van wie het inkomen (deels) in Nederland is belast, verliezen na de Brexit het recht op eventuele persoonsgebonden aftrekposten. En zo zijn er meer voorbeelden waar een no deal direct fiscale gevolgen heeft voor bedrijven en burgers.

Overgangsrecht

Snel wil daarom een regeling voor burgers voor een aantal belastingwetten voor het lopende belastingjaar, waarbij het VK nog wordt beschouwd als onderdeel van de EU. Hierdoor blijft het huidige fiscale regime voorlopig van toepassing. Daarnaast wil hij ook overgangsrecht voor bedrijven, bijvoorbeeld wat betreft de fiscale eenheid en bijvoorbeeld om te voorkomen dat in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandeling plaatsvindt over hetzelfde feitencomplex.

5. Bereid u voor met de Brexit-voucher!

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. U krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher.

Let op!
De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt, binnen deze periode moeten plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar.

De eerste stap: de Brexit Impact Scan

De eerste stap is om te kijken of uw bedrijf geraakt gaat worden door de Brexit en wat de gevolgen daarvan zijn. Denkt u daarbij aan vragen over onder meer import en export, transport, het gebruik van digitale diensten en toeleveranciers. Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over dataopslag? Is de host van uw site in de VK gevestigd? Door het invullen van de Brexit Impact Scan op de site www.brexitloket.nl (een initiatief van de rijksoverheid) kunt u de gevolgen in kaart brengen. Als blijkt dat uw bedrijf door de Brexit wordt geraakt en u verrassingen wilt voorkomen, kunt u een Brexit-voucher aanvragen.

Wie kan een voucher aanvragen?

U kunt een Brexit-voucher aanvragen:

  • als u een Nederlandse mkb-onderneming heeft. Ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn uitgesloten.
  • als u bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor is de voucher?

U kunt de Brexit-voucher aanvragen voor:

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten.
  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Let op!
De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet door de voucher vergoed. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwerk

Voordat u een aanvraag voor een voucher gaat indienen, moet u voorwerk verricht hebben. Bij uw aanvraag moet u een cv van de adviseur of de externe deskundige en een gespecificeerde offerte voegen.

Tip!
Wij hebben u op hoofdlijnen verteld wanneer u een Brexit-voucher kunt aanvragen. Bent u van plan een Brexit-voucher aan te vragen en wilt u daar meer van weten? Kijk dan op rvo.nl.

Heeft u hulp nodig bij uw vragen over de gevolgen van de Brexit, neem dan contact op met de btw-adviesgroep.

anja vriends
Anja Vriends
Btw-specialist
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

anja vriends
Anja Vriends | Btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.