Vanoers.nlBelastingadviesBeperkte btw-aftrek bij mislukte overname

Beperkte btw-aftrek bij mislukte overname 

Beperkte btw-aftrek bij mislukte overname

Het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ) oordeelde onlangs dat de btw bij een voorgenomen overname, die uiteindelijk niet doorging, deels in aftrek kon worden gebracht (HvJ EU 12 november 2020, C-42/19).

De casus

In het onderhavige arrest ging het om een Portugese onderneming genaamd Sonaecom die fungeerde als een holdingmaatschappij. In 2015 had de onderneming het voornemen om een belang te nemen in een andere vennootschap. Hiertoe liet de holdingmaatschappij een marktonderzoek uitvoeren en betaalde zij een provisie aan een investeringsbank in verband met de voorgenomen uitgifte van obligaties. De holdingmaatschappij was voornemens om met de opbrengst uit de uitgifte van de obligaties het belang in de andere vennootschap te verwerven. De holdingmaatschappij had het voornemen om belaste diensten te leveren aan de deelneming, in de vorm van technische ondersteuning en beheer. Sonaecom brengt zodoende de verschuldigde btw over de diensten en de provisie van de investeringsbank volledig in aftrek.

Uiteindelijk gaat de verwerving van de aandelen niet door, en gebruikt de holdingmaatschappij de ontvangen opbrengsten uit de uitgifte van de obligaties om een rentedragende lening te verstrekken aan haar moedermaatschappij. Volgens de Portugese belastingdienst heeft de holdingmaatschappij geen recht op aftrek van voorbelasting, zowel voor de btw betaald over de adviesdiensten als de btw betaald over de provisie van de investeringsbank. De Portugese belastingdienst is hierbij van mening dat de kosten niet voor btw-belaste activiteiten worden gebruikt. Mede omdat de holdingmaatschappij een btw-vrijgestelde prestatie verricht, namelijk het verstrekken van een lening.

Hof van Justitie

In het onderhavige arrest heeft het HvJ onderscheid gemaakt tussen enerzijds de btw over de btw-belaste vergoeding die Sonaecom heeft betaald aan een investeringsbank voor het regelen van de financiering van de voorgenomen overname en anderzijds de btw die betaald is over de adviesdiensten voor het uitvoeren van een marktonderzoek.

In beginsel leidt het enkel houden van aandelen niet tot een economische activiteit, waardoor er geen aftrek van voorbelasting bestaat. Dit is anders wanneer er sprake is van het actief houden van aandelen (zoals het houden van aandelen i.c.m. het verrichten van managementdiensten). In dat geval is er wel (deels) recht op aftrek van voorbelasting. Het HvJ oordeelde dat de betaalde btw voor de adviesdiensten wel deels in aftrek gebracht mag worden. In lijn met eerdere rechtspraak acht het Hof het niet van belang dat de verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden. Het Hof merkt op dat Sonaecom een recht op aftrek van btw heeft, omdat de door Sonaecom ingekochte adviesdiensten een onmiddellijk en rechtstreeks verband hebben met de voorgenomen overname en Sonaecom btw-belaste diensten zou gaan verrichten aan de over te nemen vennootschap. Het Hof stelt vast dat de adviesdiensten hiermee onderdeel worden van de algemene kosten van Sonaecom. De btw op deze kosten is pro rata aftrekbaar. De voorbelasting die betaald is over de aan een zakenbank (kredietinstelling) betaalde provisie voor het regelen en tot stand brengen van een obligatielening voor investeringen, is niet aftrekbaar. Deze kosten zijn namelijk toe te rekenen aan een btw-vrijgestelde activiteit, namelijk het verstrekken van de lening.

Gevolgen Nederlandse praktijk

In de Nederlandse praktijk is het gebruikelijk om professionele diensten afgenomen bij de aankoop van een deelneming aan te merken als algemene kosten, mits er een voornemen bestaat om diensten tegen vergoeding aan de deelneming te verrichten. Deze lijn is gebaseerd op eerdere rechtspraak van het HvJ en nu nogmaals verankerd in onderhavig arrest. Het blijft te allen tijde opletten bij de btw-aftrek bij het aan- en verkopen van deelnemingen.

Meer informatie

Zeker in tijd van COVID-19 kan het voorkomen dat een aankoop niet doorgaat. Laat u niet verassen en schakel derhalve tijdig met een van onze btw-adviseurs. Neem gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Anja Adriaense
Anja Adriaensen-Vriends
Senior belastingadviseur | btw-specialist
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.