Vanoers.nlBelastingadviesBelastingplan 2022 | Overige maatregelen

Belastingplan 2022 | Overige maatregelen 

Prinsjesdag 2021

Wat zijn de overige maatregelen in het Belastingplan 2022? Wij zetten ze voor u op een rij.

Aanpassing verlaagd tarief walstroom

Als een schip aan de kade ligt, kan stroom worden afgenomen vanaf de wal. Hierdoor wordt het milieu ontzien. Nu geldt voor deze stroom een verlaagd tarief als de walstroominstallatie beschikt over een zelfstandige aansluiting. Dit is niet altijd het geval. Soms wordt de stroom bijvoorbeeld betrokken vanaf een havengebouw. Het begrip walstroominstallatie wordt nu uitgebreid, zodat in meer situaties het verlaagd tarief van toepassing is. De installatie moet dan wel voorzien zijn van een geschikte meetinrichting. In lagere regelgeving wordt opgenomen waaraan deze meetinrichting moet voldoen.

Energiebelasting en batterijopslag

Bij energieopwekking wordt niet alle energie gebruikt. Tegenwoordig wordt de overtollige energie opgeslagen in batterijen. Hierdoor ontstaat dubbele heffing: eerst wordt de levering van de energie aan de energieopslagfaciliteit belast met energiebelasting en vervolgens ook nog eens de levering aan de verbruiker. Voorgesteld wordt om de heffing voor de levering aan de energieopslagfaciliteit onder voorwaarden vrij te stellen van energiebelasting.

Postcoderoosregeling voor nieuwe leden

Volgens de Postcoderoosregeling mochten bedrijven die elektriciteit leveren aan de leden van de coöperatie voor een periode van vijftien jaar een verlaagd tarief in de energiebelasting toepassen. De Postcoderoosregeling is nu alleen nog toe te passen volgens overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt niet voor nieuwe leden die vanaf 1 april 2021 toetreden. Het Belastingplan 2022 bevat een versoepeling met terugwerkende kracht tot 1 april 2021: als een oud lid vertrekt, heeft een nieuw lid dat het oude lid vervangt wel recht op de voordelen van de Postcoderoosregeling gedurende de resterende looptijd voor de coöperatie.

Let op! 

De vervanging van een lid doet de termijn van vijftien jaar niet opnieuw ingaan.

Aardgas

Er zijn enkele bijzondere regelingen in de energiebelasting. Er is een vrijstelling voor aardgas dat niet als brandstof wordt gebruikt of als additief of vulstof in aardgasvervangende producten. Daarnaast is er een nihiltarief voor aardgasvervangers die als brandstof worden gebruikt in de inrichting waarin zij zijn ontstaan. Ook bestaat er een raffinaderijvrijstelling. Een samenloop van deze regelingen kan ertoe leiden dat in het geheel geen energiebelasting wordt geheven. Dit heffingslek wordt via een wetswijziging in de toekomst voorkomen.

Sneller aanpassen kinderopvangtoeslag

Om het aantal terugvorderingen van kinderopvangtoeslag (KOT) te beperken, worden kindercentra en gastouderbureaus verplicht maandelijks gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken over de per ingeschreven kind afgenomen opvang. Door de hoge frequentie kan de Belastingdienst vroegtijdig afwijkingen signaleren tussen de aangevraagde KOT en de werkelijke situatie. Bij afwijkingen informeert de Belastingdienst de ouders, zodat deze hun eerdere aanvraag kunnen wijzigen en (terug)betalingsproblemen worden voorkomen.

Let op!

Ouders moeten nog steeds zelf de gegevens van hun aanvraag wijzigen. De Belastingdienst geeft een signaal af, maar past zelf niets aan.

Vergoeding hulp bij aanvraag toeslag

Sommige partijen bieden kosteloos hulp aan bij het elektronisch aanvragen van toeslagen. Die partijen hebben daarvoor eHerkenning niveau 3 (eH3) nodig. EH3 is enkel beschikbaar tegen betaling. Het kabinet wil deze belemmering en eventuele toekomstige belemmeringen voor het aanvragen van toeslagen weghalen. De Belastingdienst kan de aanvrager en de ondersteuner daarvoor voortaan middelen ter beschikking stellen. Zo kan een vergoeding worden gegeven voor de aanschafkosten van eH3 door partijen die kosteloos helpen bij het aanvragen van toeslagen.

Tegemoetkoming schrijnende gevallen

In het kader van de toeslagenaffaire is gebruik gemaakt van beleidsbesluiten om snel tegemoetkomingen te kunnen uitbetalen. Dit heeft als nadeel dat adviesorganen en parlement niet voldoende betrokken werden. Het kabinet wil een betere juridische grondslag voor tegemoetkomingen bij schrijnende gevallen als gevolg van onterecht handelen van de Belastingdienst. Zo kan toch snel een tegemoetkoming worden verleend. Omdat bij de uitvoering van een tegemoetkoming informatie nodig is, wordt ook voorzien in een bepaling voor het uitwisselen van gegevens.

Wetsvoorstel cameratoezicht Douane

Binnenkort wordt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om het cameratoezicht door de Douane een wettelijke grondslag te geven. Op advies van de Raad van State wordt dit een apart wetsvoorstel. Eerder had de regering in dit wetsvoorstel ook bepalingen opgenomen over de grondslag voor het uitwisselen van gegevens tussen Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Politie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangedrongen op een nadere uitwerking van dit voorstel. Vandaar dat dit in een later apart in te dienen wetsvoorstel wordt opgenomen.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard
Directeur fiscaal | btw-specialist
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!