Vanoers.nlBelastingadviesBelastingplan 2019 | Overige maatregelen

Belastingplan 2019 | Overige maatregelen 

het torentje den haag tulpen

Aanpassing regeling belastingrente

Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De belastingrenteregeling in de inkomsten- en erfbelasting was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. Daardoor werd soms rente in rekening gebracht terwijl tijdig aangifte was gedaan. De Belastingdienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen geen belastingrente in rekening. Deze praktijk zal nu in wetgeving worden omgezet voor zowel de inkomsten- als erfbelasting.

Tarieven bestedingsbelasting Saba en Sint Eustatius

De BES-eilanden kennen sinds de invoering van het fiscale stelsel op de BES-eilanden een zogenoemde algemene bestedingsbelasting (ABB), wat feitelijk neerkomt op een sterk vereenvoudigde btw. Op Saba en Sint Eustatius waren bij de invoering de ABB-tarieven lager dan op Bonaire vanwege de andere startpositie ten opzichte van Bonaire. De tijdelijke verlaagde tarieven voor Saba en Sint Eustatius zouden gelden tot 31 december 2018, maar gezien het huidige prijspeil op beide eilanden worden de lagere tarieven structureel vastgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat de hoge prijzen op de eilanden nog verder stijgen ten gevolge van hogere ABB-tarieven.

Aanpassing energiebelasting

De eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt verhoogd en de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd. Daarmee worden de tarieven in de energiebelasting beter in balans gebracht in verhouding tot de CO2-uitstoot. Het kabinet hoopt dat sneller wordt overgestapt op warmtepompen en aardwarmte. Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt per 1 januari 2019 met 3 cent per m3 verhoogd en het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas met 0,482 cent per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met 0,72 cent per kWh.

Vermindering energiebelasting omlaag

Het kabinet stelt voor de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting. De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet voor de verlaging van de belasting op inkomens en winsten. Huishoudens met lage inkomens zullen via gericht inkomensbeleid gecompenseerd worden voor de hogere energierekening.

Verlaging verhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing voor corporaties verlagen. Deze verlaging is afhankelijk van de omvang van hun investeringen in verduurzaming van hun woningvoorraad. Verhuurders die verhuurderheffing betalen en verbeteringen in de energieprestatie van bestaande huurwoningen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor heffingsvermindering. De woning moet dan met minimaal drie Energie-Indexklassen worden verbeterd,wat na renovatie resulteert in een Energie-Index van maximaal 1,4 (label B of beter). Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019, maar dit moment is nog niet definitief vastgesteld.

Kansspelbelasting sportweddenschappen

De aanbieders van landgebonden sportweddenschappen worden belastingplichtige voor de kansspelbelasting. Daarmee ontstaat gelijkheid ten opzichte van de aanbieders van sportweddenschappen en bingo op afstand, ook deze aanbieders zullen belastingplichtig zijn voor de kansspelbelasting.

Bij overige kansspelen wordt de kansspelbelasting van de speler geheven. Ook bij promotionele kansspelen blijft degene die de prijs ontvangt de belastingplichtige en wordt de belasting over de prijs berekend.

De inwerkingtreding hangt af van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (nu bij de Eerste Kamer).

Kansspelbelasting tarief

Het kansspelbelastingtarief was in 2018 tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Deze tijdelijke verhoging wordt niet verlengd, zodat op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip – volgens de huidige planning een half jaar na inwerkingtreding van de Wet Organiseren van kansspelen op afstand (KOA) – het tarief weer 29% bedraagt.

Deelnemersboete

Aan overtreders van de fiscale wetgeving kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Sinds 2014 geldt dit ook voor helpers van die overtreders. Daarbij moet u denken aan de uitlokker, de medeplichtige of degene die doet plegen. Deze uitbreidingsbepaling gold voor vijf jaar, maar die termijn wordt nu met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. De Belastingdienst heeft er tot nu toe weinig gebruik van gemaakt, maar er zou een belangrijke preventieve werking van deze bepalingen uitgaan.

Let op!
De aanpak van professionele betrokkenen bij belastingontwijking staat steeds meer in de belangstelling. Overwogen wordt om de aan de juridische beroepsbeoefenaren opgelegde deelnemersboeten openbaar te maken. Dit is echter niet in dit wetsvoorstel opgenomen.

Afvalstoffenheffing bij export

De afvalstoffenbelasting gaat ook gelden voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan en die in het buitenland worden gestort of verbrand. Er is aansluiting gezocht bij de al bestaande EG-verordening voor de overbrenging van afvalstoffen, op grond waarvan degene die de afvalstoffen naar het buitenland overbrengt dit moet melden (de kennisgever).

Zwangerschap en pensioenopbouw

Een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling heeft bij zelfstandige beroepsbeoefenaren die verplicht deelnemen in een pensioenregeling nu nog tot gevolg dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. De wetgeving wordt aangepast zodat het mogelijk gemaakt kan worden die pensioenopbouw gewoon door te laten lopen.

Vrijstelling pleegvergoeding

De vrijstelling van inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen zou vervallen per 1 januari 2019. Het gevolg zou dan zijn dat bij pleegzorg aan meer dan drie kinderen, de vergoeding deels belast moet worden. De vrijstelling wordt nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet spreekt zelf de verwachting uit dat daarna de vrijstelling structureel wordt, dus zonder een einddatum.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerard van Nieuwenhuijzen
Gerard van Nieuwenhuijzen | Directielid fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.