Vanoers.nlBelastingadviesBehandeling omzetting pensioen in eigen beheer Nederbelgen door België

Behandeling omzetting pensioen in eigen beheer Nederbelgen door België 

Behandeling omzetting pensioen

Minder dan tweeëneenhalve maand voor het laatste moment dat inwoners van België met een Nederlands pensioen in eigen beheer nog kunnen kiezen voor afkoop of omzetting, heeft de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën (hierna: FOD) eindelijk ook duidelijkheid geboden omtrent de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (hierna: ODV).

Afkoop pensioen

Voor de afkoop van Nederlands pensioen in eigen beheer door een inwoner van België heeft de FOD reeds eerder duidelijkheid geboden. In het kort komt de behandeling in België erop neer dat er geen rekening wordt gehouden met de door Nederland geboden afkoopkorting. Dit wordt namelijk gezien als nog niet belast inkomen, waardoor hier gewoon belasting over wordt geheven, zonder dat daar een vermindering voor reeds door Nederland geheven belastingen op wordt toegepast.

 

Omzetting pensioen in ODV

Voor de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een ODV was nog geen duidelijkheid. Deze is met de circulaire van 18 oktober 2019 geboden door het FOD. De FOD heeft, voor velen onverwacht, aangegeven niet te zullen heffen op het moment van omzetting van het pensioen in een ODV. Zowel België als Nederland gaan pas heffen op het moment dat de uitkeringen worden gedaan, en houden daarbij rekening met wie volgens het belastingverdrag mag heffen.

Let wel goed op; indien het bedrag wordt afgestort in een lijfrenteproduct bij een bank of verzekeraar, ziet België dit wel als afkoop. In sommige gevallen kan er dan zelfs sprake zijn van dubbele belastingheffing, omdat Nederland heft over de uitkeringen en België over de afkoop.

 

Hoogte Belgische belastingheffing

In België is de hoogte van de belastingheffing afhankelijk van:

  • Of men nog een opdracht uitvoert als zaakvoerder of bestuurder.
  • En bij afkoop: of de afkoop meer of minder dan 5 jaar voor de pensioendatum plaatsvindt.

Overigens zijn meer nuanceringen van toepassing. Het voert te ver om deze ook allemaal te beschrijven in dit artikel. Indien u inwoner van België bent en nog een pensioen in eigen beheer in Nederland bezit, raden wij u aan om op zo korte mogelijke termijn contact op te nemen met uw pensioenadviseur van Van Oers, om te laten beoordelen of u voor het einde van het jaar actie dient te ondernemen.

 

Meer informatie

Heeft u over dit artikel of over pensioenen in het algemeen een vraag, neem dan contact op met uw pensioenadviseur van Van Oers.

kees bullens
Kees Bullens
Belastingadviseur
Contact
  • icon
kees bullens
Kees Bullens
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

kees bullens
Kees Bullen | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.