Vanoers.nlBelastingadviesAfschaffing jubelton

Afschaffing jubelton 

afschaffing jubelton

In het Belastingplan 2023 is benoemd dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. Wat houdt dit in en wat zijn de verdere mogelijkheden?

Jubelton

De jubelton is een vrijstelling voor de schenkbelasting ten behoeve van de eigen woning. Van deze vrijstelling kan eenmalig gebruik worden gemaakt en bedraagt in 2022 € 106.671. Aan het schenken van de jubelton zijn enkele voorwaarden verbonden, te weten:

  1. De ontvanger van de schenking is een persoon tussen de 18 en 40 jaar oud.
  2. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van de eigen woning, de verbouwing of onderhoud van de eigen woning, om de hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen of om de erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.
  3. Het moet schriftelijk bewijsbaar zijn dat de schenking is betaald en is gebruikt ten behoeve van de eigen woning.
  4. Het geld van de schenking moet binnen de bestedingstermijn van drie kalenderjaren zijn gebruikt ten behoeve van de eigen woning. Is dit niet gebeurd, dan betaalt u alsnog schenkbelasting over het niet bestede bedrag.
  5. De ontvanger van de schenking mag niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt hebben voor een schenking van dezelfde schenker als de jubelton.
  6. Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd, dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking zijn opgenomen, buiten het vaststellen van de bestedingstermijn van drie kalenderjaren.

De jubelton hoeft niet in één jaar geschonken te worden maar mag verdeeld worden over de drie achtereenvolgende kalenderjaren. Daarbij is het belangrijk te melden dat de ontvanger van de schenking ook in het derde kalenderjaar niet ouder mag zijn dan 39 jaar.

Afschaffing jubelton

De jubelton is in het leven geroepen om de dalende huizenprijzen tegen te gaan. Inmiddels is van het tegenovergestelde sprake en raast de jubelton haar doel voorbij. Om die reden heeft het kabinet in het coalitieakkoord vastgelegd de jubelton per 1 januari 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft laten weten de jubelton al in 2023 te willen afschaffen maar dit bleek niet mogelijk. Daarom zal de jubelton per 1 januari 2023 worden verlaagd naar € 28.947 en per 1 januari 2024 volledig worden afgeschaft. Binnen de schenkbelasting bestaat al een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947 (2023) waarvan het bedrag vrij mag worden besteed. Het schenken van de eenmalig verhoogde vrijstelling én de jubelton is daarbij niet mogelijk.

De verlaging van de jubelton per 1 januari 2023 en de volledige afschaffing per 1 januari 2024 heeft tot gevolg dat ook de spreidingsmogelijkheden worden beperkt. Voor schenkingen van de jubelton vóór 2022 bestaat een mogelijkheid tot spreiding over drie kalenderjaren, voor schenkingen gedaan in 2022 wordt dit verlaagd naar twee kalenderjaren en voor schenkingen gedaan in 2023 is de spreidingsmogelijkheid volledig verdwenen. 

Mogelijkheden

Wij adviseren u nog dit jaar (2022) gebruik te maken van de jubelton als u dat wenst. Het is daarbij niet noodzakelijk dat al vóór het einde van het jaar een eigen woning wordt aangekocht. Als de jubelton in 2022 wordt geschonken dient deze uiterlijk 31 december 2024 te worden besteed aan de eigen woning. Mocht dit niet het geval zijn, dan is over het niet gebruikte deel alsnog schenkbelasting verschuldigd. Om dit te voorkomen adviseren wij u om in de overeenkomst de ontbindende voorwaarde op te nemen dat de schenking vóór 31 december 2024 aan de eigen woning moet worden besteed. Daarnaast adviseren we om in de overeenkomst op te nemen dat de schenking vervalt voorzover niet aangewend voor eigen woning en voorzover er geen gebruik kan worden gemaakt van een vrijstelling voor de schenkbelasting. Als dit niet is gebeurt, wordt het niet bestede deel van de schenking teruggevorderd waardoor geen schenkbelasting is verschuldigd.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Lenny Blaakman
Lenny Blaakman
Directeur fiscaal

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Lenny Blaakman
Lenny Blaakman | Directeur fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!