Het kenniscentrum voor dga en familiebedrijven
Het kenniscentrum voor dga en familiebedrijven

Kennismaking met het kenniscentrum

Familiebedrijven doen het goed en zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Van Oers heeft al meer dan 50 jaar ervaring in de begeleiding van dergelijke familiebedrijven.

In de loop der jaren is daar steeds meer specialistische kennis bij komen kijken. Deze kennis hebben wij gebundeld in ons "Kenniscentrum voor dga en familiebedrijf". Een aantal gespecialiseerde adviseurs zet zich in om met onderscheidende advisering het beste te bieden dat onze cliënten zich kunnen wensen. Op deze website treft u een aantal voorbeelden daarvan aan.

Belangrijk bij de advisering van de dga en het familiebedrijf is dat het niet uitsluitend gaat om de technische kennis. Het gaat er ook om de emotie bij het bedrijf en de familie te begrijpen. Een (groot) familievermogen geeft ouders bij de opvoeding van hun kinderen vaak extra zorgen. Uiteindelijk moet ieder kind zelf leren omgaan met geldzaken. Het begint bij zakgeld, gaat naar het zien rond te komen met een studiebudget, wordt gevolgd door het verdienen van een eigen inkomen en leidt uiteindelijk tot het beheer van het geërfde/geschonken vermogen. Extra complex wordt het als tot het geërfde vermogen een bedrijf behoort. Er komen dan diverse andere belanghebbenden in beeld waar de erfgenamen rekening mee moeten houden.

Bij Van Oers ontmoet u mensen zoals u die deze processen begrijpen en kunnen begeleiden. Adviseurs met een hoog ambitieniveau en uitblinkend in hun vak. Wij weten wat u als mens en als ondernemer drijft. Onze dienstverlening sluit daar naadloos op aan.

 

Nieuws dga en familiebedrijven
Bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf22-10-2018De bedrijfsoverdracht Als ondernemer in een familiebedrijf is het belangrijk om tijdig na te denk...
Afwikkeling pensioenen in eigen beheer van de ex-partner08-06-2018Echtscheidingen komen (helaas) regelmatig voor. Bij de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is...
Wat doet het Kenniscentrum?

Actualiteiten

Zoek je specialist!