Verrekenprijzen, Van Oers ondersteunt u

transfer
Verrekenprijzen met Van Oers

Verrekenprijzen: wat is het?

Wanneer u als onderneming met voldoende omvang in verschillende landen actief bent, bent u verplicht om te werken met verrekenprijzen, ook wel transfer pricing genoemd. Dit zijn marktconforme bedragen op basis van zakelijke grondslagen.

Verschillen in belastingtarieven

Alle ondernemingen streven ernaar om fiscale zaken zo gunstig mogelijk te regelen. Internationaal opererende bedrijven kunnen daarbij gebruikmaken van de verschillen in belastingtarieven tussen landen door goederen en diensten intern uit te wisselen.

De rol van transfer pricing

Het uitwisselen van producten en diensten binnen een internationaal opererend concern heeft gevolgen voor de belasting die in de verschillende landen betaald moet worden. Om te zorgen dat deze uitwisseling op een voor alle partijen acceptabele manier plaatsvindt, hanteren de belastingautoriteiten zogenaamde verrekenprijzen (in het Engels: transfer pricing). Middels verrekenprijzen worden marktconforme bedragen afgesproken voor de goederen en diensten die binnen zo’n onderneming worden uitgewisseld. Deze verrekenprijzen dienen “at arms length” worden bepaald.

Afspraken omtrent verrekenprijzen

Een onderneming waar intern onderlinge leveringen of diensten plaatsvinden tussen de vestigingen in verschillende landen, kan over de beloning hiervan – bij voorkeur vooraf –afspraken maken met de belastingautoriteiten. Zo’n afspraak heet een Advance Pricing Agreement (APA). Daarbij overlegt de onderneming documentatie over de vaststelling van de verrekenprijs en hoe deze werd bepaald. De belastingautoriteiten kunnen zo toetsen of de verrekenprijs marktconform is en of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Verrekenprijzen met Van Oers

Documentatieverplichting transfer pricing voor multinationals

Multinationale ondernemingen waarvan de totale groepsopbrengsten op jaarbasis meer dan 50 miljoen euro bedraagt? Gelden vanaf 1 januari 2016 aangescherpte documentatieverplichtingen met betrekking tot de interne verrekenprijzen. U dient een groepsdossier en diverse lokale dossiers op te stellen.

Vragen over verrekenprijzen?

Graag beantwoorden onze specialisten uw vragen over verrekenprijzen. Mocht u dat wensen, kunnen we u ook uitstekend helpen met het vaststellen van een marktconforme prijs, het opstellen van de documentatie en het indienen van een APA-verzoek.

Christiaan Cornet
Christiaan Cornet | Directeur fiscaal
Meer weten over verrekenprijzen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek