Financiering eigen woning uit uw bv

financiering eigen woning met fiscaal advies van Van Oers

Uw woning financieren met middelen uit uw bv

Beschikt uw bv over overtollige liquide middelen? En overweegt u een deel hiervan aan te wenden voor financiering van uw eigen woning? Dan is het verstandig om rekening te houden met de diverse wetswijzigingen die op stapel staan.

Uw bv als hypotheekverstrekker voor een koopwoning

Mocht uw bv over voldoende liquiditeiten beschikken, dan kunt u daarmee de aankoop of verbouwing van uw eigen woning financieren of een gedeelte van uw hypotheeklening bij uw bank aflossen. Uw eigen bv treedt dus als het ware op als een bank met alle bijkomende voordelen die dit met zich meebrengt.

financiering eigen woning met fiscaal advies van Van Oers

Geld lenen van uw bv

Eén van de voordelen van geld lenen van uw bv, is dat de door u in privé te betalen hypothecaire rente niet langer naar een bank gaat, maar in uw eigen bv terecht komt. U kunt via uw bv niet alleen uw eigen woning financieren, maar ook bijvoorbeeld die van uw kind.

Rentepercentage en aflossingsverplichtingen

In uw aangifte inkomstenbelasting maakt het geen verschil of u uw eigen woning heeft gefinancierd bij een bank of bij uw eigen bv. De betaalde rente in het kader van een eigenwoningschuld is in allebei de gevallen onder een aantal voorwaarden aftrekbaar. De hoogte van het te lenen bedrag, de hoogte van de rente alsmede de aflossingstermijn bepaalt u zelf, waarbij u wat betreft de aflossingstermijn wel binnen de wettelijke grenzen moet blijven wilt u uw recht behouden op hypotheekrente aftrek. Hierbij geldt het principe dat u zakelijk dient te handelen. Dit houdt in dat er onder andere een in het economisch verkeer gebruikelijk rentepercentage gehanteerd wordt en er voldoende zekerheden worden gesteld.

Denk vooruit

In 2019 is hypotheekrente nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 49%. Dit wordt in 2023 verlaagd tot 37,05% in 2023. Het eigen-woning forfait zal echter belast worden tegen het reguliere tabeltarief. In veel gevallen zal de aftrek van hypotheekrente zijn aantrekkelijkheid verliezen.

Een ander aspect waar u rekening mee moet houden, is de verhoging van het aanmerkelijk-belangtarief vanaf 2020. In 2019 bedraagt dit tarief nog 25%, dit zal in 2020 verhoogd worden naar 26,25% en ten slotte naar 26,9% in 2021.

Wat dus in uw concrete situatie wijsheid is, is maatwerk. Wij rekenen de verschillende alternatieven graag voor u door.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

willem bakker
Willem Bakker | Belastingadviseur
Vragen over financiering eigen woning?
Optimalisering van de financiering van de eigen woning is maatwerk. Met alle plezier helpen we u vooruit. Heeft u vragen over de financiering van uw eigen woning? Vul het contactformulier of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek