Vanoers.nlPensioen in eigen beheer kan niet meer, wat nu?
Pensioen in eigen beheer kan niet meer, wat nu?

Sinds 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Dga’s hadden toen drie opties: hun reeds opgebouwde pensioen in stand  laten, afkopen of omzetten in een nieuwe regeling: de ODV. Zij dienen echter vanaf dat moment wel een andere wijze voor het opbouwen van oudedagsvoorzieningen te kiezen. Hieronder treft u meer informatie aan over de mogelijkheden die daar nu nog voor zijn.

 

Oudedagsvoorziening opbouwen

Dga’s kunnen nu nog oudedagsvoorzieningen opbouwen op de volgende wijzen:

  • Geld inleggen op een geblokkeerde bankspaarrekening.
  • Premies betalen voor een lijfrenteverzekering.
  • Premies betalen voor een pensioenverzekering.
  • Op andere, fiscaal niet gefaciliteerde wijze opbouwen van een vermogen.

Geblokkeerde bankspaarrekening

Geld inleggen op een geblokkeerde bankspaarrekening is voor dga’s sinds de afschaffing van het pensioen in eigen beheer de meest gebruikte manier om oudedagsvoorzieningen op te bouwen. Dit komt doordat deze producten relatief goedkoop en eenvoudig zijn, ten opzichte van hierna te bespreken producten. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, geldt er wel een fiscale faciliteit. Bijkomend voordeel van geblokkeerde bankspaarrekeningen is dat de vererving van deze gelden in principe ook al geregeld is.

Lijfrenteverzekering

Premies betalen voor een lijfrenteverzekering wordt met name gedaan ter behoud van oude regimes geldend voor in het verleden geopende lijfrenten. Ook indien de dga verwacht dat hij of zij lang leeft, kan een lijfrenteverzekering voordelen bieden ten opzichte van bankspaarrekeningen. Het rendement op een lijfrenteverzekering is momenteel vaak echter  iets lager en de kosten zijn vaak iets hoger dan bij bankspaarrekeningen.

Pensioenverzekering

Dga’s kiezen relatief minder vaak voor het betalen van premies voor een pensioenverzekering. Dit komt met name door de relatief hoge kosten en complexiteit. Ten opzichte van een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kan een dga middels een pensioenverzekering vaak een hoger pensioen opbouwen. Een pensioenverzekering wordt dus met name gebruikt door dga’s die hun pensioenopbouw wensen te maximaliseren.

 

Enkel voor oudedagsuitkeringen

Bij al deze voorgaande manieren van het opbouwen van oudedagsvoorzieningen geldt dat het geld niet voor een ander doel dan voor oudedagsuitkeringen gebruikt kan worden. Indien het toch voor andere doeleinden wordt gebruikt, is er ineens over het gehele opgebouwde vermogen inkomstenbelasting verschuldigd met daar bovenop nog 20% revisierente.

 

Onbezorgde oude dag

Dga’s hebben nog heel veel andere, fiscaal niet gefaciliteerde manieren om te voorzien in een onbezorgde oude dag. Het voordeel van deze manieren is dat zij dit geld wel te allen tijde kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan de oude dag. Dit is gelijk ook een mogelijk nadeel van deze manieren. Een aantal van de meest voorkomende voorbeelden zijn:

  • De opbouw van vermogen door middel van onroerend goed.
  • De opbouw van vermogen door middel van beleggen, zelf of via een vermogensbeheerder.
  • Investeren in of het uitlenen van gelden aan een bedrijf van een ander, zoals een familielid.

Bij een aanzienlijk vermogen adviseren wij verder om te bezien of dit vermogen gunstiger belast zou kunnen worden door het nemen van maatregelen.

 

Meer informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande of over het zorgen voor een onbezorgde oude dag in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met uw pensioen- of belastingadviseur van Van Oers. Zij wisselen hierover graag van gedachten met u.

kees bullens
Kees Bullens
Belastingadviseur
Direct contact