Vanoers.nlBelastingadviesTegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 

sportorganisatie

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Deze tegemoetkoming (de zogenoemde TASO-regeling) is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met zondag 11 oktober.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kunt voor 2 perioden een tegemoetkoming aanvragen:

  • Periode 1: van 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • Periode 2: van 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Voor de regeling is in totaal € 44,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt een loting plaats onder alle juiste en volledige aanvragen.

Let op: Heeft u eerder een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie als gevolg van de verdere verspreiding van COVID-19 zoals de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of een tegemoetkoming voor uw personele lasten? Dan gelden er enkele voorwaarden. Zie hieronder, én de Vragen en antwoorden.

Voorwaarden

Een amateursportorganisatie komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in periode 1 en/of periode 2 ten minste 20% aan omzet heeft verloren ten opzichte van dezelfde periode in 2019. En valt binnen categorie A of B. Wat hieronder wordt verstaan, leest u verderop in dit artikel.

Doorlopende lasten

Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2. Let op: huurverplichtingen zijn uitgesloten.

Amateursportorganisatie

Een amateursportorganisatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Categorie A

Amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan € 500 en minder dan € 4.000 in een periode.

Categorie B

Amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Let op: Een amateursportorganisatie met doorlopende lasten van minder dan € 500, of tussen € 4.000 en € 8.000 komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Personele lasten

Als u voor personeelsleden een (gedeeltelijke) vergoeding heeft ontvangen op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), dan kunt u deze niet opvoeren in de TASO-regeling. Ook als u voor hen geen volledige vergoeding heeft ontvangen.
U kunt alleen een tegemoetkoming aanvragen voor de doorlopende personele lasten waarvoor u géén vergoeding heeft gekregen op basis van de NOW of Tozo.

Aanvragen

U kunt de aanvraag doen voor een van de twee perioden, of voor beide. Komt u in aanmerking voor TASO-regeling. Bekijk ook de beslisboom.

Aanvraagperiode

U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met zondag 11 oktober 2020. Alle aanvragen die binnen de aanvraagtermijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.
Wat heeft u nodig?

  • Uw KvK-nummer.
  • Een volmacht als u niet tekenbevoegd bent conform KvK.
  • Een digitale kopie van een bankafschrift of een printscreen van internetbankieren (niet ouder dan drie maanden). Het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar, zie het voorbeeld.
  • De hoogte van uw doorlopende lasten in periode 1.
  • De hoogte van uw doorlopende lasten in periode 2.

Online aanvraagformulier

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II. In de regeling staat dat u tot en met 4 oktober kunt aanvragen. Deze datum is gewijzigd naar 11 oktober. De regeling wordt hier nog op aangepast.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook rechtstreeks uw vragen insturen per e-mail naar de betreffende overheidsinstantie taso@minvws.nl.

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard
Directeur fiscaal | btw-specialist
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.