Vanoers.nlAgroAgroflits week 20

Agroflits week 20 

Agroflits week 20

Lees het laatste agrarische nieuws.

Subsidie Investeringen in geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf donderdag 20 juni tot en met 28 juni 2024 kunt u weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Investeringen in geïntegreerde gewasbescherming. U kunt deze subsidie aanvragen als u van plan bent om een bedrijfsmiddel aan te schaffen die als doel heeft om groenbemesters en vanggewassen direct te vernietigen c.q. af te maaien, te verhakkelen, kapot te frezen of in te werken. Ook praktijkrijpe bedrijfsmiddelen met als doel ziekten, plagen en onkruid direct op een niet-chemische manier te bestrijden, komt voor deze subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt 35% van de kosten met een minimum subsidie van € 5.000 en een maximum van € 75.000. Toekenning zal plaatsvinden op basis van loting. Nadere informatie over deze subsidie kunt u terugvinden op de website van het RVO 

BTW-tarief opkweek groente- en fruitplanten voor derden naar 21%

Het opkweken van planten voor derden bestemd voor de ‘uitpoot’, zoals bijvoorbeeld witlofwortelen of aardbeien- of frambozenplanten) valt onder het 9% tarief. Dit geldt zowel bij leveringen (wanneer het eigendom is overgegaan naar de contractnemer) als voor diensten (wanneer het eigendom bij de contractgever blijft). Vanaf 1 januari 2025 verandert dit en moet 21% BTW gerekend worden bij verkoop van planten die bestemd zijn voor de ‘uitpoot’ van groenten en fruit. Dit geldt zowel voor planten die in eigendom opgekweekt worden als voor planten die voor derden als dienst opgekweekt worden. Voor sierteeltproducten en verkoop van voedingsmiddelen blijft wel het 9% tarief bestaan. 

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Had u in 2021 of 2022 een derogatievergunning en heeft u deze ook in 2024 aangevraagd, dan kunt u vanaf 1 juni bovengenoemde subsidie aanvragen. Ook als u in 2024 geen derogatie kon aanvragen omdat al uw percelen in GWB-gebied, Natura 2000-gebied of derogatievrije zones liggen, komt u in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie wordt berekend op basis van de afname van de stikstof gebruiksnormen. Nadere informatie over de toekenning en berekening van deze subsidie kunt u vinden op de website van het RVO. 

Regeerakkoord: gevolgen voor ondernemers

Na maanden onderhandelen is deze week het regeerakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Als de plannen worden uitgevoerd dan zijn er diverse gevolgen voor ondernemers te voorzien. De verhoging energiebelasting wordt deels terugbetaald voor klein- en grootverbruikers, er komt een extra schijf in de inkomstenbelasting, de rode diesel keert terug, er wordt niet gestuurd op een gedwongen onteigening van boeren, er komt een fiscaalvriendelijke stoppersregeling, de opzegtermijn voor werkgevers bij ontslag wordt langer, aanschafsubsidies voor elektrische auto’s worden afgeschaft, het belastingtarief in box 2 gaat terug naar 31%, de verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt teruggedraaid en er komen strengere regels voor uitzendbureaus. Of en wanneer deze plannen worden uitgevoerd zal de komende maanden bekend worden. Een aantal van de wijzigingen uit het hoofdakkoord worden kort toegelicht in dit artikel

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Neem contact op

Theunis Mulders
Theunis Mulders
Directeur
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!