Vanoers.nlAgroAgroflits week 8

Agroflits week 8 

Agroflits week 8

Lees hieronder het laatste agrarische nieuws.

Akkoord nieuwe cao Open Teelten

Na de nieuwe cao glastuinbouw, die per 1 januari 2023 is ingegaan, is er nu ook een nieuwe cao Open Teelten. Dit is een belangrijke cao in de agrarische sector, omdat deze geldt voor bedrijven in de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt. De huidige cao loopt per 28 februari 2023 af. De nieuwe cao zal op 1 maart 2023 ingaan en heeft een looptijd van 16 maanden. Onderdeel van de afspraken is dat de lonen per 1 maart a.s. zullen stijgen met 5% en op 31 december 2023 nogmaals met 3%. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe in het volledige artikel.

Belastingrente vennootschapsbelasting blijft 8%

Eerder hebben wij u bericht dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting met ingang van 1 maart 2023 zou worden verhoogd naar 10,5%. Op 23 februari jl. heeft de Staatsecretaris van Financiën laten weten dat deze verhoging toch niet door gaat. De belastingrente blijft voorlopig 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren, omdat het later dit jaar de percentages van alle belastingrentes opnieuw gaat bekijken. Uiteraard is het nog steeds van belang om uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting zo goed mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten winst, om zo 8% belastingrente te voorkomen c.q. te beperken.

Benchmark aardbei

De benchmark aardbei over het jaar 2022 is inmiddels gereed. In de benchmark zijn enkele opvallende en verwachte ontwikkelingen zichtbaar gemaakt. Zo zien we een halvering van het absolute gasverbruik per m², terwijl de kosten per m² gestegen zijn met 37%. De omzet voor glastuinbouwbedrijven is aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2021. Een beeld dat in de vollegrondsteelt minder is. Daarnaast zijn de kosten van plantgoed fors gestegen, mede doordat telers duurder plantgoed aankopen om zo meer rendement te behalen. De omschakeling naar doordragerteelt is ook een reden voor de plantkostenstijging. Ook stijgt de grondstoffenindex gestaag door in 2022, waar we vanaf 2019 een trend van circa 2% grondstoffenindex stijging zien. Tot slot is het percentage arbeid ten opzichte van de omzet gestegen met 3%. De arbeidskosten zullen naar verwachting in 2023 nog meer stijgen door de stijging van het minimumloon. Bent u benieuwd wat de benchmark voor u kan betekenen? Informeer dan bij uw relatiebeheerder.

SDE++ regeling: korte openstellingsperiode

De SDE++ regeling 2023 gaat open op 6 juni en wordt slechts een maand opengesteld. In dat tijdvak zijn vijf fasen, waarbij projecten met een lage subsidie per gereduceerde ton CO2 als eerste aan de beurt komen. SDE++ kan aangevraagd worden voor zonnepanelen bij grootverbruikers, windmolens, waterkracht, osmose, biomassa, vergassing, PVT, slibvergisting, compostering, geo- aqua- en zonthermie, daglichtkassen, restwarmte hergebruik, waterstof, grootschalige warmtepompen en elektrische boilers. Bereid uw aanvraag tijdig voor, door te zorgen voor offertes, transportverklaringen, haalbaarheidsstudies, constructieberekeningen en benodigde vergunningen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze adviseurs duurzaamheid.

Energiefacturen aanleveren in de boekhouding

Verzorgen wij de administratie en btw-aangifte voor uw onderneming? Veel ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting leveren hun maandelijkse energiefacturen niet bij ons aan, omdat het bedrag altijd gelijk is. Door de invoering van het prijsplafond is dit echter wel noodzakelijk, aangezien in het prijsplafond geen Btw zit. Zonder factuur kunnen wij niet de juiste Btw berekenen en wordt er te weinig Btw teruggevraagd. We willen u verzoeken de maandelijkse energiefacturen bij ons aan te leveren zodat we de juiste Btw-aangifte kunnen verzorgen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Theunis Mulders
Theunis Mulders
Directeur
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!