Vanoers.nlAgroAgroflits week 34

Agroflits week 34 

Agroflits week 34

Lees hieronder het laatste agrarische nieuws.

Melding overmacht GLB-subsidies

Heeft u aangegeven dat u gaat voldoen aan de ECO-regeling “Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus)” maar lukt het door overmacht niet om aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u via de website van het RVO een melding doen. Met overmacht bedoelt het RVO een extreme situatie die niet te voorspellen of voorkomen is. Het is van belang om de overmacht zo snel mogelijk na ontstaan te melden maar in ieder geval voor 15 oktober. Als u een melding overmacht GLB-subsidies indient dan kunt u de betreffende ECO-activiteit niet afvoeren van de gecombineerde opgave voordat het RVO beslist heeft over uw melding.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op 1 januari 2023 is de wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. Deze wet heeft als doel leningen van de vennootschap aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen. Voor zover schulden van de DGA en diens partner aan de vennootschap boven de € 700.000 uitkomen, wordt vanaf 31 december 2023 het bovenmatige deel van de schuld fictief belast tegen een tarief van 26,9% (tarief: 2023) in box 2 van de inkomstenbelasting.

Alle schulden aan de bv tellen mee, behalve eigenwoningschulden. Hiervoor geldt wel dat er een recht van hypotheek moet zijn ten gunste van de bv. Laatstgenoemde voorwaarde geldt niet als de eigenwoningschuld al bestond op 31 december 2022. Ook schulden van de partner of verbonden personen tellen mee. Verbonden personen zijn de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de DGA of van diens partner, bijvoorbeeld een kind. De maatregelen kunnen voor ongewenste afrekening zorgen op 31 december 2023. Heeft u, uw partner of een met u verbonden persoon schulden aan uw bv? Laat dan tijdig de gevolgen van deze wet beoordelen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming, investering in bedrijfsmiddelen

In de Agroflits van week 32  heeft u kunnen lezen over de subsidieregeling voor geïntegreerde gewasbescherming. Gezien de hoogte van het budget (€ 3,5 miljoen) verwachten we dat er slechts 28 tot 700 aanvragen goedgekeurd kunnen worden. Daar de toekenning plaatsvindt op volgorde van binnenkomst is de verwachting dat de subsidieregeling op de eerste dag van openstelling, zijnde 1 september, gelijk overschreven zal zijn. Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Zorg er dan voor dat u tijdig een niet ondertekende offerte heeft liggen zodat u de aanvraag gelijk op 1 september kunt indienen.

Registratie inzaaidatum vanggewas of groenbemester

Het RVO geeft aan dat het de bedoeling is de gecombineerde opgave t.o.v. het grondgebruik up-to-date te houden. Dit houdt onder andere in dat u aan het RVO door moet geven als u na de hoofdteelt een vanggewas of groenbemester gaat inzaaien. Dit doet u door via de gecombineerde opgave bij het betreffende perceel als “Nateelt” aan te geven welk vanggewas of welke groenbemester het betreft. Vergeet daarna niet om de gecombineerde opgave opnieuw in te sturen. Het is echter niet mogelijk is de inzaaidatum van het vanggewas of de groenbemester door te geven. Daar de exacte inzaaidatum voor de mestwetgeving wel van belang is, raden wij u aan deze datum vast te leggen in uw administratie, zodat u dit bij een controle door het NVWA kunt overleggen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!