Vanoers.nlBranchesOnderwijsOnderwijssectorenAdministratie primair onderwijs

Administratie voor het primair onderwijs

Van Oers Onderwijs is de adviseur voor onderwijsinstellingen
Primair onderwijs met van oers

Wij regelen de administratie voor het primair onderwijs

Het primair onderwijs krijgt heel wat voor de kiezen als het gaat om wet- en regelgeving. Het is erg aan verandering onderhevig en het primair onderwijs blijft zich ontwikkelen. Het op orde houden van de administratie is in het onderwijs dan ook van groot belang. Veel scholen worstelen met een efficiënte toepassing van het (krappe) budget en de gevolgen ervan. Daarnaast houdt het ministerie van OCW toezicht op het financiële beleid van de school. U komt voor veel uitdagingen te staan en die stapelen zich voortdurend op. Wij hebben de specialistische kennis in huis om u te ondersteunen en om richting te geven aan alle ontwikkelingen. Samen met u gaan wij die uitdagingen aan. Niet alleen op het gebied van administratie, maar ook wat betreft uw bedrijfsvoering.

Primair onderwijs met Van Oers

Van Oers, uw specialist in het primair onderwijs

Als schoolbestuur van het primair onderwijs moet u aan veel wetten en regels voldoen. Denk aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur en aan de Wet werk en zekerheid. Goed opgestelde managementrapportages, een solide personeels- en salarisadministratie en een realistische meerjarenbegroting helpen u onder andere bij het optimaliseren van uw administratie en bedrijfsvoering. Wij zorgen dat uw administratie actueel blijft, zodat we, indien nodig, tijdig bij kunnen sturen. Bij ons kunt u rekenen op vakkundig- en deskundigheid. 

Primair onderwijs met Van Oers

Uitdagingen in het primair onderwijs

  • Zo efficiënt mogelijk omgaan met het (beperkte) overheidsbudget.
  • Een professioneel, financieel beheer.
  • De toets der kritiek met een gerust hart doorstaan bij controle van het financiële beleid door het ministerie en externe accountant.
  • Voldoen aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur – onder andere door beheer en toezicht binnen de organisatie goed te scheiden.
  • Implementatie van de veranderingen uit de cao primair onderwijs.
  • Een goed beleid opzetten wat risicomanagement en vermogensvorming betreft en dit professioneel uitvoeren in de organisatie.
  • Beleid rondom ‘passend onderwijs’ zo formuleren dat het ook door de organisatie zelf zo optimaal mogelijk kan worden uitgevoerd.
  • De Wet werk en zekerheid op een effectieve manier handen en voeten geven.
  • De gevolgen van de vergrijzing, dalend aantal leerlingen en toename personeelskosten, zo goed mogelijk opvangen.

Er gebeurt veel in het primair onderwijs. Dat maakt het voor onderwijsinstellingen moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien, laat staan om alle zaken op de juiste en meest effectieve manier op te pakken en af te handelen. Van Oers Onderwijs neemt u net zo veel zorg uit handen als u wilt en ondersteunt u bij een professionele aanpak die het meest oplevert voor uw onderwijsinstelling.

Joost Rommens
Joost Rommens | Manager accountancy
Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling in het primair onderwijs kunnen betekenen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek