Het opstellen van (meerjaren)begroting in het onderwijs

Geld stapelen
Een begroting door Van Oers Onderwijs

Stel een (meerjaren)begroting op voor uw onderwijsinstelling

Waar staat u nu met uw onderwijsinstelling? Waar wilt u over drie, vijf of tien jaar staan? Met het opstellen van een begroting en meerjarenbegroting kijkt u naar het nu, maar ook naar de toekomst. Van Oers Onderwijs helpt u bij het opstellen van een dergelijke begroting. Het geeft u handvatten om uw organisatie te sturen. We begrijpen dat u soms behoefte heeft aan een onafhankelijk klankbord. Samen met u bespreken we uw doelen en kijken we naar de cijfers van uw onderwijsinstelling. Zeker nu er zoveel verantwoordelijkheden van de overheid zijn verschoven naar de onderwijsinstellingen, zijn de risico’s groter. Een begroting die past bij uw organisatie is daarmee nog belangrijker geworden.

Een begroting door Van Oers Onderwijs

Meerjarenbegroting onderdeel van uw onderwijsstrategie

De begroting staat niet op zichzelf. Het is altijd een onderdeel van uw strategie en uw (meerjaren)beleidsplannen en komt in de hele plannings- en controlecyclus terug. Het is dan ook belangrijk dat u weet wat u met uw organisatie wilt bereiken. Is er sprake van een demografische groei of juist van een krimp? Dat staat gelijk aan of je medewerkers aan moet nemen of juist moet ontslaan. Wat zijn uw cijfers en wat is het verhaal achter die cijfers? Wilt u investeren of juist sparen? Wij adviseren u over de gevolgen en de stappen die u moet ondernemen om daar te komen waar u wilt.

Een begroting door Van Oers Onderwijs

Wat kan Van Oers Onderwijs voor u doen?

Het maken van een begroting is een van de belangrijkste processen binnen het onderwijs. U moet zich kunnen verantwoorden en het is van groot belang om te kijken hoe het zit met uw leerling prognoses. Ook dossiervorming is belangrijk en u moet altijd kunnen anticiperen op ontwikkelingen die vanuit de overheid komen. Van Oers Onderwijs is uw betrouwbare adviseur en sparringpartner. Wat wij zoal doen voor u?

  • Het jaarlijks met u opstellen van een begroting die past bij het onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid, de visie én de missie van uw organisatie.
  • Het jaarlijks met u opstellen van een kaderstellende meerjarenbegroting waar in grote lijnen de toekomstige ontwikkelingen van leerlingaantallen, de opbrengsten en de personele bezetting tot uitdrukking komen.
  • Het bieden van een model voor de begroting, ondersteuning bij het opstellen ervan, een kritische blik op de mogelijkheden en de onmogelijkheden en vooral: met u meedenken.
Joost Rommens
Joost Rommens | Manager accountancy
Wilt u een (meerjaren)begroting voor uw onderwijsinstelling op laten stellen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek