De professionele specialist in de glastuinbouw

Kassen
Uw adviseur voor de glastuinbouw, Van Oers

Ondernemer in glastuinbouw? Wij zijn uw accountant

De ontwikkelingen in de glastuinbouw volgen elkaar in sneltreinvaart op. De meest innovatieve sector binnen de land- en tuinbouw introduceert dagelijks nieuwe systemen, voorzieningen en installaties. Met de steeds hogere eisen van de markt op het gebied van milieu en product is achterblijven geen optie. De toenemende internationale concurrentie vraagt om de juiste strategie, specialisatie en marketing. Wij helpen u daarbij.

Innovatiebox, WBSO en RDA in de glastuinbouw

De overheid stimuleert innovatie in de glastuinbouw, door fiscale voordelen of subsidies te verstrekken aan bedrijven die voorop willen lopen in deze ontwikkeling. Wilt u als glastuinder investeren in een innovatief productieproces of technisch nieuwe producten? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande regelingen:

  • De innovatiebox
  • Subsiediregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
  • Research & Development aftrek (RDA)

De subsidiespecialisten van Van Oers adviseren u.

Investeren in de toekomst van de glastuinbouw

Naast gunstige regelingen voor innovatie stelt de overheid jaarlijks regelingen als Energie-investeringsaftrek, Milieu-investeringsaftrek en de VAMIL-regeling open. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een lagere belasting van het milieu of die energiebesparing tot gevolg hebben, kunt u fiscaal voordeel behalen. Dit kan leiden tot een aanzienlijke belastingbesparing. Wilt u investeren? Laat dit dan tijdig weten aan onze adviseurs. de regeling biedt meer mogelijkheden dan doorgaans wordt verwacht.

De juiste invulling van uw arbeidskosten


Arbeidskosten vormen naast de kosten voor energie een forse kostenpost voor de glastuinbouw. Of u nu gebruik maakt van seizoenarbeiders, tijdelijke arbeidskrachten of een uitzendbureau, veel ondernemers ervaren de arbeidsinvulling als een woud van regels waarbij onduidelijk is wat de beste oplossing voor uw bedrijf is. Onze specialisten kennen de regelgeving van binnen en van buiten en geven u advies op maat over de (on)mogelijkheden, risico’s en kansen.

Uw adviseur voor de glastuinbouw, Van Oers

Grip op de kostprijs van uw glastuinbouw

Wanneer de rendementen onder druk staan, is kostenbesparing een eerste middel om het hoofd boven water te houden. Sturing op actuele cijfers, liever nog van vandaag dan van gisteren, met daarbij de juiste kengetallen voor uw onderneming. Het online bedieningsconcept van Van Oers is een handig en overzichtelijk middel om dit inzicht te verkrijgen. Uw financiële administratie is dagelijks bijgewerkt en u signaleert snel en eenvoudig waar in uw onderneming de verbeterpunten liggen. Onze ondernemerscoach helpt u daarbij, zodat uw onderneming direct kan anticiperen op veranderingen.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u ook het optimale uit uw glastuinbouwbedrijf halen?
Wij zijn uw betrouwbare accountant en adviseur. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.