Gebroken boekjaar als boomkwekerij

Financiele planning
Advies over een gebroken boekjaar door Van Oers Agro

Gebroken boekjaar bij boomkwekers

De meeste bedrijven hebben een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Toch zijn er steeds meer boomkwekerijen die ervoor kiezen om over te stappen op een gebroken boekjaar. Boomkwekers kiezen steeds vaker voor een boekjaar dat eindigt op 30 juni. Wij adviseren u wat de beste optie is voor u.

De voordelen van een gebroken boekjaar

Het grote voordeel van een gebroken boekjaar is dat het uw seizoen volgt. Hierdoor worden de resultaten over het seizoen inzichtelijk, wat een veel beter beeld geeft dan wanneer er twee halve seizoenen in een jaarrekening worden verwerkt. Bij de berekening van uw veldopstand wordt er geen aanwasnorm berekend per 30 juni als de aanplant in het voorjaar heeft plaatsgevonden. Weten of u in aanmerking komt voor een gebroken boekjaar? Onze specialisten gaan graag met u in gesprek.

Advies over een gebroken boekjaar door Van Oers Agro

Overschakelen naar een gebroken boekjaar

Wanneer u een eenmanszaak, maatschap of vof heeft en uw seizoen het aanhouden van een gebroken boekjaar rechtvaardigt, dan kunt u bij de belastingdienst verzoeken om over te stappen naar een gebroken boekjaar. Wel moet u aantonen dat u een regelmatige administratie heeft die u jaarlijks afsluit. Heeft u een bv dan kunt u de overstap naar een gebroken boekjaar statutair regelen. Voorwaarde is wel dat het boekjaar 12 maanden heeft. Door het omzetten van boekjaar hanteert u eenmalig een boekjaar dat niet gelijk is aan 12 maanden. Alleen uit fiscaal oogpunt wordt de omschakeling naar een gebroken boekjaar overigens niet goedgekeurd.

Advies over een gebroken boekjaar door Van Oers Agro

Uw belastingaangifte bij een gebroken boekjaar

Bij een boekhouding over een kalenderjaar geeft u het resultaat uit uw onderneming aan de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over dat betreffende jaar. Bij een gebroken boekjaar werkt dat net anders. Heeft u een eenmanszaak, maatschap of vof, dan geeft u uw inkomsten uit het gebroken boekjaar aan in de aangifte over het kalenderjaar waarin het boekjaar eindigt. Heeft u een bv dan wordt het resultaat over het gebroken boekjaar verwerkt in de aangifte over het kalenderjaar waarin het boekjaar aanvangt.

Investeringsaftrek gebroken boekjaar

Maakt u gebruik van een gebroken boekjaar en wilt u aanspraak maken op investeringsaftrek, dan gelden voor u speciale regels. De investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling gelden namelijk per kalenderjaar. Drijft u uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vof, dan wordt het totaalbedrag aan investeringen in het boekjaar bij elkaar opgeteld en geldt het tarief dat bij dat bedrag in dat kalenderjaar hoort. De investeringen worden als het ware teruggerekend naar het geldende tarief in het kalenderjaar. Heeft u een bv dan geldt voor het gehele boekjaar de staffel van de investeringsaftrek over het jaar waarin het boekjaar aanvangt.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Agro

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Benieuwd of een gebroken boekjaar voor u voordelig is?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.