Landbouwgrond kopen (zakelijk investeren)

landbouwgrond kopen
Advies over landbouwgrond door Van Oers Agro

Agrarische grond kopen: een zakelijke investering?

Investeren in grond is tot op heden een redelijk waardevaste investering gebleken. Goede landbouwgrond is schaars en dat is terug te zien in de grondprijzen. Zeker in gebieden waar intensieve grondgebonden teelten plaatsvinden lopen de prijzen nog steeds op.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij het kopen van grond

Wanneer onroerende zaken (grond, gebouwen en zakelijke rechten) worden aangekocht dan wordt er in beginsel overdrachtsbelasting over berekend. Voor cultuurgrond geldt onder voorwaarden een vrijstelling wanneer deze door een landbouwer wordt gekocht. Het moet dan gaan om ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geƫxploiteerde cultuurgrond, waarbij na de aankooptransactie nog minimaal 10 jaar landbouwactiviteiten op worden verricht. De koper hoeft de grond niet zelf als landbouwgrond te exploiteren, hij mag de grond bijvoorbeeld verpachten, mits de pachter de grond dan wel landbouwmatig blijft gebruiken. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Advies over landbouwgrond door Van Oers Agro

Agrarische grond verkopen

Een strategische beslissing voor uw bedrijfsvoering

De verkoop van landbouwgrond kan een strategische beslissing zijn in uw bedrijfsvoering.

  • Percelen liggen versnipperd of er komt een bod op die u niet af kunt slaan.
  • Ter voorbereiding op de bedrijfsbeĆ«indiging.
  • Ter voorbereiding op uw pensioen.
  • Om liquiditeiten vrij te maken waarmee u kunt aflossen of opnieuw kunt investeren.

Ook het verkopen van grond om deze vervolgens terug te pachten komen we geregeld tegen.

Advies over landbouwgrond door Van Oers Agro

Landbouwvrijstelling bij voortzetting agrarisch gebruik

De landbouwvrijstelling is een vrijstelling voor waardeveranderingen van landbouwgrond. Wanneer een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt dan is de waardestijging op die grond tot de waarde economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) onbelast. Vaak is het waardeverschil aanzienlijk. Wanneer u bijvoorbeeld dertig jaar geleden een perceel grond tegen de toenmalige waarde heeft gekocht kan dit al snel oplopen tot meer dan vijf euro per vierkante meter. Laat u tijdig informeren over de voorwaarden en gevolgen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Adviseur voor agrarische bedrijven

Weet u niet waar u moet beginnen of heeft u advies nodig bij de aan- of verkoop van landbouwgrond? Wij ondersteunen en adviseren agrarische bedrijven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Agro

Arno Zagers
Arno Zagers | Directielid Agro
Benieuwd of het voor u verstandig is om landbouwgrond te kopen of verkopen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.