De EIA-regeling voor agrarische ondernemers?

Kassen
EIA aanvragen met van oers agro

Energie-investeringsaftrek (EIA): een voordeel van 45%

Investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie wordt beloond. Wanneer u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de voorwaarden betaalt u minder belasting en zullen uw energiekosten dalen. Het is een vorm van duurzaam ondernemen, het belastingvoordeel maakt het extra interessant. U mag namelijk een extra investeringsaftrek claimen van 45% van de investeringskosten. Afhankelijk van uw ondernemingsvorm en de tariefschaal waarin u belasting betaalt is het fiscaal voordeel gemiddeld zo’n 12-15% van de goedgekeurde investeringskosten.

Welke investeringen komen voor de EIA in aanmerking?

Jaarlijks stelt de overheid een energielijst samen. Hierin zijn de bedrijfsmiddelen die dat jaar in aanmerking komen voor de regeling opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt in de categorieën bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies. Per bedrijfsmiddel zijn de voorwaarden omschreven, in sommige gevallen komt slechts een gedeelte van de investering in aanmerking of is er een maximum gesteld aan het investeringsbedrag. Van Oers Agro selecteert elk jaar de voor uw bedrijf interessante bedrijfsmiddelen.

De meest aangevraagde investeringen voor EIA zijn:

  • Zonnepanelen
  • Isolatie bestaande gebouwen
  • Warmtepompen
  • Ventilatoren
  • LED-verlichting
  • Warmteterugwinning

Digitale EIA aanvragen
EIA aanvragen met van oers agro

Hoe gaat het EIA aanvragen in zijn werk?

Wanneer uw investering aan de voorwaarden voldoet dan kan de Energie-investeringsaftrek worden aangevraagd. Hiervoor moet digitaal een verzoek ingediend worden bij RVO. Dit verzoek moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend, doorgaans geldt de opdrachtbevestiging als startdatum. De aanvraag zal vervolgens worden gecontroleerd op administratieve gronden, er wordt nagekeken of de termijnen en bedragen akkoord zijn. Daarna zal de controleur bepalen of er ook nog een technisch onderzoek zal plaatsvinden. In het technisch onderzoek wordt gecontroleerd of het bedrijfsmiddel aan alle gestelde eisen van de regeling voldoet. Wanneer beide onderzoeken akkoord zijn bevonden ontvangt u een beschikking met daarop het bedrag dat in aanmerking komt voor de EIA-regeling. Dit zullen wij vervolgens in uw belastingaangifte verwerken.

EIA aanvragen met van oers agro

Wat is e-herkenning?

Uw aanvraag moet digitaal worden ingediend bij RVO. U moet zich bij hen identificeren via e-herkenning, waarmee u aantoont dat u bevoegd bent om de aanvraag namens uw bedrijf in te dienen. Wanneer wij de aanvraag voor u verzorgen kunt u ons hiervoor machtigen. Zonder e-herkenning kunt u de aanvraag niet indienen, wij adviseren u dan ook dit tijdig te regelen, om niet het gevaar te lopen dat u de aanvraagtermijn van uw investering overschrijdt.

EIA aanvragen met van oers agro

Waarom moet ik er snel bij zijn?

Aan het begin van het jaar wordt er een budget vastgesteld voor de EIA-regeling. Zodra dit budget op is dan worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Ondanks dat uw investering wel aan alle voorwaarden voldoet kunt u dan geen aanspraak maken op de fiscale voordelen. Het is dan ook verstandig om uw investering vroeg in het jaar te plannen en de aanvraag tijdig in te dienen.

Naast de EIA is er ook een Milieu-investeringsaftrek (MIA)-regeling.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Ondersteuning nodig bij het aanvragen van een EIA-regeling?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek