Vanoers.nlNieuwsSectorbericht Melkveehouderij 2019

Sectorbericht Melkveehouderij 2019

Melkkoe

Inmiddels zijn we alweer 1,5 maand onderweg in 2020 en is het tijd om te kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen binnen de melkveehouderij sector. Van Oers Agro neemt u graag mee in de laatste trends. Dit sectorbericht is gebaseerd op voorlopige cijfers.

Door de invoering van het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek zijn er afhankelijk van de klantspecifieke situatie belangrijke keuzes gemaakt over de strategie en doelstellingen. Het resultaat hiervan is sterk zichtbaar in de cijfers van 2019, waarbij we een toename zien in de verschillen tussen de individuele bedrijven. Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgesomd.

Melkproductie

De melkproductie is toegenomen, zowel op bedrijfsniveau als per koe. Er zijn relatief meer kleinere bedrijven gestopt, waardoor mede de omvang van het gemiddelde bedrijf is toegenomen.

Liquiditeit

De gemiddelde liquiditeit is verslechterd ten opzichte van voorgaand jaar. Mogelijk hebben de investeringen in fosfaatrechten 2018 en 2019 hierbij een rol gespeeld. Opvallend is dat vooral eind 2019 geïnvesteerd is in fosfaatrechten, waarbij de prijs tussen de € 130 en € 150 schommelde. Begin 2020 is de liquiditeit weer enigszins verbeterd door de ontvangen betalingsrechten en de weidegangtoeslag.

Melkprijs

De gemiddelde melkprijs bedraagt € 36,37 per 100kg ten opzichte van € 36,61 in 2018.  De maandelijkse melkprijs is zeer stabiel geweest in vergelijking met voorgaande jaren. De verschillen tussen de opbrengstprijzen op bedrijfsniveau zijn groter geworden door de toegenomen toeslagen voor bijzondere melkstromen, zoals PlanetProof melk. Ook zijn de gemiddelde melkgehaltes licht gestegen. Door de gunstige ontwikkeling van de zuivelnotering wordt over 2020 een stijging van de melkprijs verwacht. De verwachting is dat de zuivelconsumptie in de EU geleidelijk zal dalen. Wereldwijd is een stijging verwacht, waardoor er alsnog een toenemende vraag zal zijn. In Nieuw-Zeeland en Australië zal de melkproductie achter blijven als gevolg van de bosbranden, diersterfte en krapte op de ruwvoermarkt. De verwachting is dat de melkproductie in de EU en de V.S. licht toeneemt, echter zal dit volledig door de markt worden opgenomen.

Omzet en aanwas

De omzet en aanwas bedraagt € 2,37 ten opzichte van € 2,51 in 2018. Sinds voorgaand jaar zien we een daling van het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien. Door deze ontwikkeling zijn de vervangingspercentages gedaald om alsnog de melkveestapel op niveau te kunnen houden. Er zijn zelfs melkveehouders die vee hebben aangekocht om hun veestapel op peil te kunnen houden. Dit heeft samen met de onzekerheid omtrent stikstof voor een toenemende vraag naar drachtige vaarzen gezorgd, waardoor de aankoopprijzen zijn gestegen. Mede hierdoor is de omzet en aanwas gedaald.

Voerkosten

De voerkosten zijn in 2019 gedaald ten opzichte van 2018, terwijl de gemiddelde melkproductie licht is toegenomen. De gemiddelde krachtvoerkosten zijn gedaald van € 9,43 per 100kg naar € 9,32 per 100kg .

Veekosten

De veekosten zijn gedaald naar € 3,22 per 100kg melk ten opzichte van € 3,43 in 2018.  Door het verlagen van het vervangingspercentage is de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien toegenomen, waardoor de opfokkosten over langere levensduur verspreid worden. Mogelijk zijn hierdoor ook de veekosten per 100kg melk gedaald.

Teeltkosten

De teeltkosten zijn toegenomen naar € 2,04 per 100 kg ten opzichte van € 1,95 in 2018. Door het drogere weer in 2018 is vaak een snede gras minder is geoogst. Wel zien we in 2018 hogere kosten voor zaden. Dit komt doordat er veel grasland is doorgezaaid of vernieuwd als gevolg van de droogte.

 

Toekomst

De toenemende vraag naar zuivelproducten en de technologische ontwikkelingen bieden kansen voor de toekomst van de melkveehouderij. De beperkte milieugebruiksruimte zorgt echter ervoor dat er grenzen gesteld worden aan de groeimogelijkheden.

 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Sander Krijnen
Sander Krijnen
Medewerker accountancy
Contact
Sander Krijnen
Sander Krijnen
dennis koolen
Dennis Koolen
Van Oers Agro
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
dennis koolen
Dennis Koolen | Manager Agro
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek