Vanoers.nlAgroVerhuur van landbouwgrond: de gevolgen voor uw toeslagrechten

Verhuur van landbouwgrond: de gevolgen voor uw toeslagrechten 

U bent grondeigenaar en gaat (een deel) van uw grond verhuren aan een landbouwer. Nu was het zo dat u dan de toeslagrechten mee verhuurde aan de huurder. De huurder gaf via de gecombineerde opgave aan dat hij uw gronden in gebruik had en vroeg de toeslagrechten aan. Na de verhuurperiode leverde de huurder de toeslagrechten weer aan u terug.

Nieuw landbouwbeleid

Algemeen

Wat zijn bij verhuur van grond de gevolgen voor de toeslagrechten op basis van de nu bekende regelgeving.
Het aantal toe te kennen nieuwe toeslagrechten is afhankelijk van het aantal ha wat u in 2014 in gebruik heeft. De hoogte van de compensatieregeling is afhankelijk van de waarde van de in eigendom zijnde toeslagrechten en de totale basiswaarde (=basiswaarde X in gebruik zijnde ha landbouwgrond). Het is mogelijk dat dit nog gewijzigd wordt en dat bij de berekening van de compensatieregeling uitgegaan wordt van de benutte toeslagrechten in 2013 (eigendom en huur).

U bent als verhuurder een actieve landbouwer

U als grondeigenaar verhuurt een deel van uw grond aan een andere landbouwer. De huurder geeft de betreffende gronden aan in zijn gecombineerde opgave en krijgt nieuwe toeslagrechten op deze gronden. Deze toeslagrechten kunnen na de verhuur weer teruggeleverd worden aan u. Wel kan de waarde van het nieuwe toeslagrecht lager/hoger zijn dan wat de waarde zou zijn geweest indien u de grond zelf in gebruik zou hebben gehad. Hiervoor kan u een verrekening van de waarde afspreken met de huurder. Overigens heeft het verhuur van gronden door actieve landbouwers als fiscaal neveneffect dat de in dat betreffende jaar behaalde waardestijging van de verhuurde landbouwgrond niet onder de landbouwvrijstelling valt en dus in de toekomst belast kan worden.
Heeft u een deelteeltovereenkomst afgesloten met een andere landbouwer, dan geeft u via de gecombineerde opgave aan dat u de gronden in gebruik heeft en vraagt u de toeslagrechten aan. Uit de opgestelde overeenkomst dient dan wel te blijken dat u teeltrisico loopt.

U bent geen actieve landbouwer meer

U verhuurt alle grond. Ook in dit geval krijgt de huurder de nieuwe toeslagrechten toegekend. Daar het de bedoeling is van de wetgever om de toeslagrechten alleen toe te kennen aan actieve landbouwers, is het niet zeker dat deze toeslagrechten aan u teruggeleverd kunnen worden.
Als er voor de berekening van de compensatie uitgegaan wordt van de in eigendom zijnde toeslagrechten en u heeft geen grond in gebruik in 2014 heeft dit tot gevolg dat de waarde in dit geval niet meetelt voor de compensatieregeling. Als voor de berekening van de compensatie gekeken wordt naar de benutte toeslagrechten, krijgt de huurder het eventuele compensatiedeel.
Gezien de onzekerheid in deze is het aan te bevelen de toeslagrechten in dit geval te verkopen. Om in 2013 deze rechten te laten benutten door de koper dient de transactie uiterlijk 31 maart 2013 gemeld te zijn bij Dienst Regelingen via “Mijn dossier”.

Het bovenstaande is opgesteld op basis van de concept verordening. Het ziet er naar uit dat het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid pas in zal gaan per 2015. Wat dit voor gevolgen heeft voor de in de huidige concept verordening vermelde data inzake onder andere de compensatieregeling en de benuttingseis is nog onbekend.

Geen enkel situatie is hetzelfde. Als u benieuwd bent over hoe het nieuwe landbouwbeleid uitpakt voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.