Vanoers.nlAgroSubsidieregeling ‘Productieve investeringen Groen-Blauw en dierenwelzijn’ opengesteld

Subsidieregeling ‘Productieve investeringen Groen-Blauw en dierenwelzijn’ opengesteld 

De provincie Noord-Brabant heeft een Europese subsidieregeling opengesteld. De subsidie is bedoeld voor landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers die willen investeren in productieve investeringen gericht op de verduurzaming van hun landbouwbedrijf. Aanvragen kan tot 18 maart via Stimulus. De provincie Zeeland stelt deze regeling pas in het najaar 2024 open.

 Vijf thema’s

De investeringslijst is onderverdeeld in de volgende vijf thema’s:

 • Water
 • Biodiversiteit en biologische bestrijding
 • Energie en klimaat
 • Veehouderij
 • Precisie landbouw

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten (voor jonge landbouwers is dit 55%) met een minimum subsidiebedrag van € 8.000 en een maximum subsidiebedrag van € 50.000.  Voor het thema water, categorie 6 (voorkoming erfafspoeling) geldt een afwijkend minimum subsidiebedrag van € 10.000. U kunt in één aanvraag voor maximaal drie investeringscategorieën een subsidie aanvragen, uitgezonderd een investering onder thema water, categorie 6. Deze categorie heeft een eigen budget per waterschap.

De toekenning vindt plaats op basis van een puntensysteem waarbij aanvragen met het hoogste puntenaantal als eerste in aanmerking komen. Op de investeringslijst staan de betreffende punten per investeringscategorie vermeldt. Biologische bedrijven en bedrijven in omschakeling krijgen één extra punt.  Zijn in één aanvraag investeringen uit verschillende categorieën opgenomen, dan wordt het puntenaantal gemiddeld.

Let op: Gezien het beperkte budget zal het er dus op neerkomen dat over het algemeen investeringen met het hoogste aantal punten (=18 punten) in aanmerking zullen komen.

Dit zijn investeringen vallende in onderstaande categorieën:

 • Waterbesparende precisieberegening en irrigatie, bijv. dripirrigatie/druppelslangen
 • Agroforestry
 • Verwerken bedrijfsgewassen tot krachtvoer en/of meststoffen
 • Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal
 • Aanpassing klimaatverandering, bijv. anti hagelgeneratiesystemen, hagelnetten, regenkappen
 • Vergistingsinstallaties voor plantaardig materiaal
 • Mat, matras, waterbed, gelmatras voor koeien
 • Digitale voorzieningen voor weidegang, bijv. trackers, automatische weide-sectiepoorten
 • Mechanische mestscheidingsinstallaties
 • Niet digitale voorzieningen voor weidegang voor graasdieren, bijv. veeroosters, mobiele melkrobot
 • Brongerichte maatregelen en emissiearme stalsystemen varkenshouderij
 • Gedeeltelijk dichte vloer in hokken voor biggenopfok
 • Vrijloopkraamhokken zeugen
 • Gekartelde schoftboom en roterende koeborstel
 • Groei- en oogstmonitoring
 • Precisiebemesting

Zoals gewoonlijk mag u voor het indienen van de aanvraag nog geen verplichtingen aangegaan zijn. Daarnaast dient u o.a. de volgende bijlages toe te voegen aan de via de webportaal van Stimulus in te dienen aanvraag:

 • Recent bankafschrift
 • Onderbouwing begroting, bestaand uit een uitgesplitst offerte, berekening uurtarieven etc.
 • Bij jonge landbouwers, notariële akte of maatschapsakte
 • Volmacht als aanvraag verzorgt word door intermediair
 • Bij biologisch bedrijf, certificaat toevoegen (SKAL)
 • Indien van toepassing bewijs van start vergunningaanvraag

De provincie zal bij toekenning van de subsidieaanvraag ambtshalve een voorschot uitbetalen van 50% van de aangevraagde subsidie. De vaststelling van de subsidieaanvraag  dient binnen één jaar na de dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening ingediend te zijn vergezeld van een foto van de investering.

Als het budget overschreven wordt, wat gezien de te verwachte belangstelling geen vreemde veronderstelling is, zal er geloot worden binnen de groep van aanvragen die voor de overschrijding heeft gezorgd. Vandaar ook ons advies om geen aanvragen in te dienen met lage punten, bekijk via onderstaande button de lijst met mogelijke investeringen. De volgorde van binnenkomst van de aanvragen heeft geen invloed op de loting, u hoeft dus niet overhaast aan te vragen.

Bekijk de lijst

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u de subsidieaanvraag door ons laten verzorgen, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder, Joeri Boeren of Arie de Jong. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!