Vanoers.nlAgroMestruimte op percelen landbouwgrond

Mestruimte op percelen landbouwgrond 

Mestruimte landbouwgrond

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de hoeveelheid mest die uitgereden mag worden op de in gebruik zijnde percelen bouwland en waar deze informatie teruggevonden kan worden.

Standaard

De mestnormen zijn ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. Het komt er op neer dat:

  • Maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest op een hectare landbouwgrond mag worden aangewend.
  • Maximaal 75 kg fosfaat per ha grasland en max 40 kg fosfaat per ha bouwland uit dierlijke- en kunstmest aangewend mag worden.
  • De hoeveelheid op landbouwgrond aan te wenden stikstof uit dierlijke- en kunstmest is afhankelijk van het geteelde gewas. De betreffende tabel 2 Stikstof landbouwgrond kunt u terugvinden op de site van RVO.

Fosfaatdifferentiatie

Heeft u grond met een lage fosfaattoestand, dan kunt u, door gebruik te maken van fosfaatdifferentiatie, extra fosfaat aanwenden. U dient dan wel de grond te laten bemonsteren en te analyseren en de betreffende percelen via uw gecombineerde opgave voor fosfaatdifferentiatie aan te melden. De extra fosfaatruimte is afhankelijk van de in de analyseverslagen vermelde P-CaCl1 en P-Al getallen en kan oplopen tot 120 kg fosfaat per ha.

Extra organische mest uitrijden

Heeft u bouwgrond met fosfaattoestand hoog in gebruik, dan kunt in aanmerking komen om 5 kg fosfaat per ha extra organische mest aan te wenden. U dient dan wel in elk geval 20 kg fosfaat per ha uit strorijke vaste mest en/of champost en/of gft- groencompost aan te wenden en de betreffende percelen uiterlijk 31 december door te geven aan RVO.

Een nadere toelichting op bovenstaande informatie kunt u terugvinden op de site van RVO bij agrarisch ondernemen onder het kopje mest. Daar vindt u ook alle van toepassing zijnde tabellen terug en een rekenhulp.

Boetes

Overschrijding van de gebruiksnormen in het bepaald jaar kan tot gevolg hebben dat u een boete opgelegd krijgt door RVO. De hoogte van de boete is afhankelijk van de geconstateerde overschrijding van de gebruiksnormen en bedraagt een bedrag per kg.

Om dit soort verrassingen te voorkomen, kunt u het beste een bemestingsplan opstellen en deze gedurende het jaar bij laten werken.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

arie de jong
Arie de Jong
Bedrijfsadviseur
  • icon
arie de jong
Arie de Jong
Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiƫle positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Arie de Jong
Arie de Jong | Bedrijfsadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!