Vanoers.nlAgroCoronavirus en de agrarische sector

Coronavirus en de agrarische sector 

Coronavirus en de agrarische sector

De crisis omtrent het coronavirus treft iedere sector, zo ook de land- en tuinbouwbedrijven in de agrarische sector. Door de rol die deze bedrijven hebben in de voedselketen vallen zij onder het begrip “vitale beroepen” van de overheid. Inmiddels zijn diverse maatregelen bekend welke ook relevant zullen zijn in de agrarische sector.

Algemene regelingen

Doordat agrarische ondernemers in de voedselketen onder de vitale beroepen vallen, is het mogelijk aanspraak te maken op kinderopvang, zodat je je als ondernemer op het bedrijf kan blijven focussen. Andere algemene regelingen waar ook de agrarische bedrijven aanspraak op kunnen maken zijn; uitstel van betaling van belastingen en uitstel van aflossing van financieringen. Ook BPL pensioenfonds heeft aangegeven coulant te zijn voor ondernemers. De betaalherinneringen blijven wel verstuurd worden, maar de komende drie maanden zal daarop geen incassoprocedure opgestart worden. Daarnaast is, specifiek voor de land- en tuinbouwbedrijven, een tijdelijke borgstelling geopend. De regeling borgstelling MKB-Landbouwkredieten. In een eerder artikel is deze al uitgebreid behandeld.

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Deze regeling betreft een vervanging voor de werktijdverkorting (WTV) en is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. In tegenstelling tot de eerdere regeling is het criterium verkorte werktijden maar omzetverlies. Daarvoor wordt gekeken naar omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Afhankelijk van de terugval in omzet zal 90% van de loonsom tegemoetgekomen worden. Wanneer 50% omzetverlies gedraaid wordt, geld dus een tegemoetkoming van 45%. De verwachtingen is dat het voorschot vrij gemakkelijk verstrekt wordt, maar dat er mogelijk veel discussie zal ontstaan met betrekking tot het definitieve bedrag. Lees hier ook het uitgebreide artikel over dit onderwerp.

Ook voor de agrarische sector is dit een relevante regeling. Een goede onderbouwing is daarvoor wel van essentieel belang. Inmiddels heeft Glastuinbouw Nederland een aantal formulieren beschikbaar gesteld die daar ondersteuning aan kunnen geven. Deze zijn specifiek gericht op de glastuinbouw maar geven ook relevante informatie voor de andere deelsectoren. Belangrijk is in ieder geval om per week (vanaf 1 maart) de volgende gegevens te registreren:

  • Geoogste stuks/ aantal/ kg
  • Niet geoogste stuks/ aantal/ kg (vernietigd te velden/ niet kunnen oogsten)
  • Verkochte stuks/ aantal/ kg
  • Gemiddelde prijs per stuks/ aantal/ kg
  • Meerkosten door de huidige situatie
  • Doorlopende vaste kosten waar geen omzet tegenover staat.
  • Oninbare debiteuren/ vorderingen als gevolg van corona
  • Geannuleerde verkooporders
  • Onverkochte bijproducten of verkocht tegen lagere prijs.

Door deze gegevens goed en duidelijk te registreren met daarbij de nodige onderbouwing is het in de toekomst en achteraf vast te stellen wat de werkelijke daling in omzet is geweest. Wanneer dit niet goed wordt bijgehouden, is de kans groot dat de eventuele tegemoetkoming achteraf alsnog wordt afgewezen. Beperk het risico op tegenslagen achteraf en zorg dat uw dossier op orde is.

 

Juiste keuzes maken

Als laatste is het nu meer dan ooit van belang om de juiste keuzes te maken als ondernemer. Een grote zorg op dit moment is het organiseren van de arbeidsbehoefte. Voor arbeidsmigranten wordt het lastig om deze kant op te komen maar zonder deze arbeiders is de kans op misgelopen omzet in diverse sectoren groot. Bekijk dus tijdig voor de oogst hoe dit te realiseren. Bepaal hoeveel arbeidsmigranten toch deze kant op komen en welke hoeveelheid arbeid eventueel op een andere manier aangevuld moet worden. Inmiddels ontstaan diverse initiatieven om tijdelijk werklozen als gevolg van corona hiervoor in te zetten.

Zorg daarnaast, waar mogelijk, te blijven investeren in toekomstige omzet om de periode van omzetverlies zo kort mogelijk te houden. Wanneer nu niet geïnvesteerd wordt in de nieuwe teelt, zal deze periode verlengt worden waardoor de risico’s toenemen. Belangrijke factoren hierin zijn arbeid en de aanvoer van grondstoffen. Pas daarnaast op met achterstallig onderhoud. Bekijk welke kosten essentieel zijn om nu te maken en welke eventueel uitgesteld kunnen worden tot een ander te bepalen moment.

 

Meer informatie

Via onze agroflits houden wij u op de korte termijn op de hoogte over de diverse ontwikkelingen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met ons en onze adviseurs helpen u graag verder.

Theunis Mulders
Theunis Mulders
Directeur
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.