Vanoers.nlAgroBedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wederom onder politiek vergrootglas

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wederom onder politiek vergrootglas 

bedrijfsopvolgingsregelin wederom onder politiek vergrootglas

Eerder informeerden wij u al naar aanleiding van een evaluatie van het Centraal Planbureau (CPB) ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling. Nu is deze regeling ook genoemd in het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) over de vermogensverdeling in Nederland. Deze is recentelijk gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

BOR zorgt voor vermogensongelijkheid

In dit IBO, dat ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling’ wordt genoemd, concludeert men dat de BOR de vermogensongelijkheid binnen de volgende generaties vergroot. De BOR in de schenk- en erfbelasting en ook de doorschuivingsregeling in de inkomstenbelasting heeft als doel om de continuïteit van de onderneming te waarborgen bij bedrijfsoverdrachten. De belastingdruk van een schenking dan wel een erfenis waarbij de BOR is toegepast bedraagt respectievelijk 2,1% en 5,3%. Zonder de BOR zou dit 19% dan wel 20% zijn geweest. Daarnaast blijkt in het IBO dat het voordeel van deze regeling zeer scheef verdeeld is: 40% van het budget gaat naar 2% van de verkrijgers.

Voorstel IBO

Om de vermogensongelijkheid te verkleinen stelt het IBO een aantal (fiscale) pakketten voor. Pakket A omvat het afschaffen van het lage vennootschapsbelastingtarief, afschaffen van lenen bij de eigen B.V., afschaffen van de MKB-winstvrijstelling en het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon. Een pakket wat vele ondernemers zal raken. Pakket B ziet op de BOR en stelt voor dat de vrijstelling, waarmee de waarde bij voortzetting (goingconcernwaarde) altijd belastingvrij kan worden doorgeschoven indien deze lager is dan de liquidatiewaarde, wordt afgeschaft. Hiervoor zou dan een gunstigere betalingsregeling in de plaats komen. Daarnaast zou ook de doorschuifregeling van de inkomstenbelasting moeten worden afgeschaft.

De vraag is nu dus opnieuw welke politieke conclusies in Den Haag aan deze rapportage worden verbonden. In het coalitieakkoord staat enkel en alleen dat oneigenlijk gebruik van de regeling wordt tegengegaan, dat is ook in dit rapport vermeld. Op Prinsjesdag zal er ongetwijfeld meer bekend worden, maar het kan niet onverstandig zijn om nu al voor te sorteren op wat mogelijk komen gaat.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Arjan van Dongen
Arjan van Dongen
Relatiebeheerder
  • icon
Arjan van Dongen
Arjan van Dongen
Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Arjan van Dongen
Arjan van Dongen | Relatiebeheerder
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!