Vanoers.nlAgroBelasting over vermogen en rechtsherstel box 3

Belasting over vermogen en rechtsherstel box 3 

Belasting over vermogen en rechtsherstel box 3

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in december, waarbij geoordeeld werd dat het belasten van vermogen op basis van een fictief rendement in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), is dit onderwerp de afgelopen weken veel in het nieuws geweest. Wij lichten de belangrijkste punten voor u uit.

Geen invorderingsmaatregelen

Voor belastingplichtigen waarbij sprake is van belastingheffing in box 3 worden voorlopig geen maatregelen tot invordering genomen. Tevens zal er geen invorderingsrente worden berekend. Dit geldt in ieder geval voor de voorlopige aanslag 2022. Het kan namelijk zijn dat deze hierdoor te hoog is. Belastingplichtigen op wie dit betrekking heeft, zullen hierover binnenkort met een brief geïnformeerd worden.

Ook voor de aangifte 2021 zal dit gevolgen hebben. In het aangiftepakket wordt nog gerekend met de box 3 heffing, zoals deze oorspronkelijk was gepland. Belastingplichtigen met deze box 3 heffing zullen geen aanslag opgelegd krijgen tot duidelijk is wat er exact gaat gebeuren met de uitspraak van de Hoge Raad.

Belasten op basis van werkelijk rendement

Duidelijk is dat daarmee het probleem niet is opgelost. Hiervoor zal een structurele aanpassing in de wet moeten komen. Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen op basis van het werkelijke rendement op vermogen. Daarvoor zijn twee opties uitgewerkt:

  • Vermogensaanwasbelasting
  • Vermogenswinstbelasting

Bij vermogensaanwasbelasting wordt belasting geheven over zowel de reguliere inkomsten als de waarde ontwikkeling. Bij vermogenswinstbelasting wordt geheven over de reguliere inkomsten. De waardeontwikkeling wordt daarbij belast op het moment van realisatie/ verkoop. Dat kan dus ook voor een verlies zorgen.

Voor de jaren 2017 t/m 2022 zal een compensatieregeling in het leven worden geroepen. Hiervoor zijn twee varianten:

  • De spaarvariant, waarbij spaargeld belast wordt met 0%, gezien de afgelopen jaren geen rente is ontvangen.
  • De forfaitaire variant, waarbij de forfaitaire werking wordt behouden, maar meer wordt aangesloten bij de werkelijkheid.

Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 zal gewerkt worden met tijdelijke wetgeving. De bedoeling is om voor deze jaren zo dicht mogelijk bij het nieuwe systeem te komen, belasten op basis van werkelijk rendement.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

  • icon
Roy Doomen
Roy Doomen
Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Roy Doomen
Roy Doomen | Relatiebeheerder
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!