Vanoers.nlAgroAgroflits week 42

Agroflits week 42 

Agroflits week 42

Lees hieronder het laatste agrarische nieuws.

Investeringsregeling groen-economisch herstel

Eind 2021 zal de investeringsregeling ‘groen-economisch herstel’ opengesteld worden. Via deze regeling kunnen landbouwers een subsidieaanvraag indienen voor specifieke investeringen gericht op precisielandbouw of smartfarming, digitalisering, water / droogte / verzilting, duurzame bedrijfsvoering en natuurinclusieve- / kringlooplandbouw. Het subsidiepercentage bedraagt 60% van het investeringsbedrag, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 150.000. Voor jonge landbouwers bedraagt het percentage 75%. De specifieke voorwaarden worden later dit jaar bekend.

Hoge gasprijs: check uw verzekeringsvoorwaarden

Door de hoge gasprijs overwegen veel glastuinders om een teeltronde over te slaan of de teelt te vertragen door de temperatuur pas laat op te stoken. Bij het maken van deze keuze is het verstandig om ook de verzekeringsvoorwaarden van de glasopstanden door te nemen. Bij een aantal verzekeraars staat in de polisvoorwaarden dat er geen dekking is voor bijvoorbeeld sneeuwdruk wanneer de kastemperatuur lager is dan 12 graden. Er hoeft dan geen causaal verband te zijn tussen bijvoorbeeld instorting en temperatuur.

VIA machtigingen op de mat

Het komt regelmatig voor dat bij het controleren van een aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting een bankrekening of een jaaropgave abusievelijk wordt vergeten. De Belastingdienst stelt ieder jaar een vooraf ingevulde aangifte (VIA) beschikbaar, waarin de bij hen bekende gegevens zijn opgenomen. U heeft enkele weken geleden een brief van De Belastingdienst ontvangen met daarin een activeringscode (QR-code). Met deze code kunt u ons machtigen om de VIA doorlopend in te zien. Wij verzoeken u deze brieven per ommegaande naar ons door te sturen, zodat wij de machtiging kunnen activeren.

Gebruik Ondernemersportaal Belastingdienst na 1 januari 2022

Volgens de parlementaire agenda zou het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in de Tweede Kamer op korte termijn worden behandeld. Dit wetsvoorstel heeft ten doel leningen van de vennootschap aan de directeur-grootaandeelhouder (dga) en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen. Voor zover schulden van de dga en diens partner aan de vennootschap boven de € 500.000 uitkomen, is het plan om vanaf 31 december 2023 het bovenmatige gedeelte van de schuld fictief te belasten tegen een tarief van 26,9% (tarief: 2021). De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer echter verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. Wellicht heeft dit tot gevolg dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel uitgesteld wordt of zelfs inhoudelijk wordt gewijzigd.

Ondernemen in de akkerbouw in 2030

In samenwerking met HAS Den Bosch, Rabobank en CZAV organiseert Van Oers Agro een cursustraject voor toekomstbestendige akkerbouwers. In tien bijeenkomsten, aangevuld met een ondernemerschapsassessment en drie individuele coaching sessies, worden de deelnemers binnen vijf maanden klaargestoomd voor het ondernemen in 2030. Medio november start het traject dat zich richt op ondernemers, mede-eigenaars of bedrijfsopvolgers van een akkerbouwbedrijf die willen investeren in zichzelf en in hun bedrijf. Meer informatie en aanmelden kan op de website van HAS Den Bosch.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Theunis Mulders
Theunis Mulders
Directeur
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!