Vanoers.nlAgroAgroflits week 28

Agroflits week 28 

Agroflits week 28

Lees hieronder het laatste agrarische nieuws.

Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

Het Nationaal Groenfonds heeft 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor landbouwbedrijven die willen omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering. Dit geld, maximaal 4 ton per bedrijf, wordt als een achtergestelde lening verstrekt in combinatie met een cofinanciering bij een bank of een onderhandse lening. Het fonds heeft acht doelstellingen op het gebied van verduurzaming. Om in aanmerking te komen voor de financiering moet een bedrijfsplan worden opgesteld dat aan vijf van de acht doelen voldoet, waaronder in ieder geval ‘reductie van stikstofemissie’. In het najaar worden aanvullende regelingen opengesteld, waaronder een werkkapitaalregeling voor bedrijven die omschakelen.

Sierteeltproducten blijven onder het lage btw-tarief vallen

Sierteeltproducten, waaronder bloemen, bloembollen, planten en boomkwekerijproducten zijn belast met 9% omzetbelasting. Het Kabinet heeft geen voornemen om deze producten onder het algemene tarief van 21% te plaatsen. Dit heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten in antwoord op Kamervragen van de leden van Raan en Vestering (Partij voor de Dieren). Wel zal in 2022 een brede evaluatie van het lage btw-tarief, inclusief sierteelt, plaatsvinden.

Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nog mogelijk

Voor het verkrijgen van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf het vierde kwartaal 2020 is de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van belang. Het kan zijn dat uw werkelijke hoofdactiviteit niet overeenkomt met de geregistreerde hoofdactiviteit in het Handelsregister. Het is nog tot 5 augustus 2021 mogelijk om een zogenoemd herzieningsverzoek SBI-code te doen. U moet hierbij bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de werkelijke hoofdactiviteit is. Wel moet de nieuwe hoofdactiviteit al sinds 15 maart 2020 als nevenactiviteit of in de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten zichtbaar zijn in het Handelsregister.

Werkt uw werknemer structureel meer uren?

Wanneer uw werknemer meer uren werkt dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, dan bouwt uw werknemer mogelijk stilzwijgend meer rechten op. Uw werknemer kan deze rechten afdwingen als er over een periode van drie maanden gemiddeld per maand meer uren zijn gewerkt dan overeengekomen én de oorzaak van deze extra uren niet komt door een bijzondere omstandigheid (seizoensarbeid, zieke collega). Voorkom verrassingen en pas zo nodig het arbeidscontract aan.

Subsidieregeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

Heeft u de maximale TVL aangevraagd voor uw bedrijf, maar kunt u de vaste kosten van uw land- en tuinbouwbedrijf alsnog niet betalen? Dan kunt u tot 31 augustus 2021 een aanvullend bedrag aanvragen. Het omzetverlies moet 30% zijn en u moet voldoen aan de overige voorwaarden voor de TVL in het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Het maximale bedrag dat onder deze regeling valt bedraagt 550.000 euro. Alle voorwaarden voor deze regeling leest u op de website van de rijksoverheid. Via deze website kunt u deze regeling ook aanvragen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Theunis Mulders
Theunis Mulders
Directeur
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!