Vanoers.nlAgroAgroflits week 52

Agroflits week 52 

Agroflits week 52 2022

Lees hieronder het laatste agrarische nieuws.

Milieulijst en Energielijst 2022 gepubliceerd

De nieuwe lijsten voor de fiscale regelingen Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn gepubliceerd. Deze lijsten bevatten de bedrijfsmiddelen die de overheid in 2022 fiscaal wenst te stimuleren door het verlenen van extra investeringsaftrek en/of versnelde afschrijving.

Naast de EIA en de MIA is er in 2022 ook nog de subsidieregeling Groen Economisch Herstel. Agrarisch ondernemers kunnen 60% subsidie krijgen op investeringen, voor jonge landbouwers is dit zelfs 75%. Deze regeling kan worden gecombineerd met EIA of MIA/Vamil. In de Agroflits van week 51 heeft u hier al over kunnen lezen, onderaan deze Agroflits volgt daarom alleen nog even korte toelichting.

Ten opzichte van 2021 zijn er geen grote wijzigingen in de milieu- en energielijsten, de nadruk ligt nog steeds op Co2-reductie, kringlooplandbouw en het tegengaan van verspilling. Om het overzichtelijker te maken volgt hieronder een lijst van de belangrijkste wijzigingen en investeringen.

MIA-aftrekpercentages verhoogd
De aftrekpercentages zijn verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Doordat is gebleken dat milieu-investeringen fors duurder zijn geworden ten opzichte van minder duurzame alternatieven. De overheid probeert hiermee duurzame investeringen extra te stimuleren.

Elektrische personenauto’s niet meer op de lijst
MIA en Vamill bieden in 2022 geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto, tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft. Andere elektrische voertuigen, zoals bestelauto’s, blijven. Daarnaast zijn de eisen voor elektrische mobiele werktuigen versoepeld.

Zonnepanelen
Installaties met een piekvermogen van meer dan 15kW komen nog steeds in aanmerking voor EIA. Zonnepanelen op landbouwgrond komen niet in aanmerking.

Warmtepompen en opslag duurzaam opgewekte energie
Installaties die energie of elektriciteit kunnen opslaan of omzetten komen in aanmerking voor EIA. Hierbij moet u denken aan buffervaten, optimalisatiesoftware, warmtewisselaars, elektrische boilers, waterstofinstallaties of accu’s. Energiesystemen voor het verwarmen en/of koelen van bedrijfsgebouwen, zoals warmtepompen, komen ook in aanmerking.

LED-verlichting
Investeert u in LED-verlichting moet voortaan voldoen aan het levensduurcriterium L90 en aan minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Daarnaast is het investeringsbedrag verlaagd van € 1.000 per armatuur naar € 500 euro per armatuur.

Bij belichtingssystemen voor tuinbouwgewassen is het aantal micromol fotonen per seconde per Watt verhoogd naar 2,50.De eisen voor LED-lichtbronnen als alternatief voor gloeilampen zijn ongewijzigd en blijven 1,80 micromol fotonen per seconde per Watt.

Isolatie bestaande gebouwen
De eisen voor isolatie van bestaande bedrijfsgebouwen zijn ongewijzigd. Het maximumbedrag dat voor energie-investeringsaftrek in aanmerking komt is wel verhoogd van € 20 naar € 30 per m2 te isoleren oppervlak. Het maximumbedrag bij isolatie van bestaande tuinbouwkassen blijft € 20 per m2 te isoleren oppervlak.

Nieuw op de lijst: stekcel
Investeringen in aparte stekcellen waarin veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn dan bij de reguliere opkweek komen in 2022 in aanmerking.

Meetsystemen
Verschillende systemen, apparaten en softwareprogramma’s zijn opgenomen in de milieulijst van 2022. In de glastuinbouw gaat de ontwikkeling van nieuwe technieken om efficiënter om te gaan met water en voedingstoffen in hoog tempo. Hiervoor biedt de milieulijst van 2022 nieuwe kansen, zoals systemen voor het meten van individuele voedingsstoffen. Daarnaast zijn de eisen voor investeringen in nullozing verduidelijkt en worden investeringen die leiden tot het lozen van water op riolering niet meer gestimuleerd.

Apparatuur of software voor de registratie en analyse van voedselverspilling, evenals bedrijfsmiddelen voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen of diervoeders zijn opgenomen. Ter bevordering van deze reststromen zijn ook investeringen voor de winning van eiwitten uit gewassen of andere plantaardige stromen opgenomen.

Stallen
Voor de veehouderij zijn de maximumbedragen per dierplaats gestegen. Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere bouwkosten. Daarnaast komen investeringen in luchtwassers en zonnepanelen (als onderdeel van duurzame stallen) niet meer in aanmerking.

Voor paardenstallen is er een Maatlat Duurzame Veehouderij ontwikkeld. Stallen die voldoen aan deze eisen komen nu ook in aanmerking voor MIA/Vamil.

Aardbeienstellingen
Het telen op goten van gewassen die normaal in de vollegrond groeien met een gesloten watersysteem staan nog steeds op de lijst.

Wiedeg
De wiedeg komt nog steeds in aanmerking voor MIA en Vamil. De eisen hiervoor zijn niet verder aangescherpt. Een elektrische aangedreven wiedeg is aan de lijst toegevoegd.

Subsidieregeling Groen Economisch Herstel in combinatie met EIA of MIA/Vamil
Mocht u een investering willen doen die voor beide regelingen in aanmerking komt, dan zijn er een aantal dingen waarop u moet letten. De aanvraag voor regeling Groen Economisch Herstel dient EERST te worden gedaan. De getekende offerte dient namelijk na datum van de aanvraag te zijn ondertekend. De aanvraag voor EIA en MIA/Vamil moet u binnen 3 maanden na de getekende offerte melden.

Is de subsidie van het Groen Economisch Herstel toegekend dat dient dit te worden afgetrokken van het investeringsbedrag waarvoor u EIA of MIA/Vamil aanvraagt.

Meer informatie
Wilt u zelf nakijken of uw bedrijfsmiddel op de nieuwe lijst voorkomt? Ga dan naar www.rvo.nl en gebruik het zoekfilter. Of bekijk de totale Energielijst 2022 en Milieulijst 2022. Of bel even met uw relatiebeheerder.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze Agro afdeling of bel met uw relatiebeheerder. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: agro@vanoers.nl.

Theunis Mulders
Theunis Mulders
Directeur
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
Van Oers Agro

Bent u op zoek naar een agrarisch adviseur?

Van Oers Agro ondersteunt u om het optimale uit uw agrarische onderneming te halen. Wij zijn uw agrarisch adviseur die zelf uit de sector komt, geven u deskundig advies op maat en actueel inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.
Meer informatie
Agroflits week 46

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!