Vanoers.nlBranchesDga en familiebedrijvenVermogenVrijgestelde beleggingsinstelling

Word vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Grafieken op ipad
De vrijgestelde beleggingsinstelling door Van Oers

De vennootschap die geen vennootschapsbelasting betaalt

Iedereen die in Nederland woont, is inkomstenbelasting verschuldigd over de inkomsten die diegene ontvangt. Een vergelijkbare verplichting bestaat ook voor vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd en winst maken. Dergelijke vennootschappen moeten vennootschapsbelasting betalen over deze winst. Deze heffing kan oplopen tot 25%.

De heffing van vennootschapsbelasting is onder voorwaarden te voorkomen. Een vennootschap die kwalificeert als een zogenaamde vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen over haar winst. Dit kan leiden tot een substantieel fiscaal voordeel. Reken maar uit, als over elke € 1.000 winst een bedrag van € 250 aan vennootschapsbelasting wordt bespaard! Wij bespreken de mogelijkheden met u.

De vrijgestelde beleggingsinstelling door Van Oers

Voldoet u aan de eisen van een vrijgestelde beleggingsinstelling?

Om een vennootschap aan te merken als VBI moet deze voldoen aan een aantal voorwaarden. Het moet in eerste instantie gaan om een beleggingsinstelling. Of de vennootschap kwalificeert als een beleggingsinstelling wordt getoetst aan de hand van een aantal criteria.

  • Het vermogen mag uitsluitend bestaan uit banktegoeden, aandelen en vergelijkbare beleggingen.
  • Het aanhouden van vastgoed als zodanig of het verstrekken van leningen is niet toegestaan.

Deze en nog andere beperkingen maken het in de regel noodzakelijk om het vermogen dat wel kwalificeert, onder te brengen in een aparte vennootschap. Weten wat of u kunt besparen?

Gerard van Nieuwenhuijzen
Gerard van Nieuwenhuijzen | Directielid fiscaal
Wilt u minder vennootschapsbelasting betalen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek