Bescherm uw vermogen middels een familiefonds

gezinsinkomen
Familiefonds en certificeren met Van Oers

Stopt u uw vermogen in een familiefonds?

Vanuit fiscaal oogpunt is het verstandig om nu al een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen en kleinkinderen. Toch doen veel mensen dit nog niet. Veel ouders worden weerhouden door het zogenoemde Ferrari-syndroom: de angst dat de (klein)kinderen het geschonken vermogen onbehoorlijk beheren dan wel uitgeven aan te dure en onzinnige zaken. Is deze zorg terecht? Dat hoeft niet. Er zijn diverse beheers- en beschermingsstructuren die ervoor zorgen dat u toch vermogen kunt overhevelen zonder dat de verkrijgers hierover volledig de zeggenschap verkrijgen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden zodat toch een aanzienlijk bedrag aan toekomstige erfbelasting bespaard kan worden.

Familiefonds en certificeren met Van Oers

Het oprichten van een familiefonds

Een mogelijkheid is het oprichten van een eigen familiefonds. Dit fonds staat alleen open voor familieleden en afstammelingen van u als zijnde de oorspronkelijke oprichter. Door het inbrengen van bijvoorbeeld uw effectenportefeuille in een familiefonds worden de juridische eigendom en economische eigendom gescheiden. U, als benoemd beheerder en bewaarder van het familiefonds, behoudt de zeggenschap over het vermogen en bepaalt dus het beleggingsbeleid en neemt beslissingen wanneer en welke uitkeringen worden gedaan aan de houders van het economische eigendom, de participanten van het familiefonds. Door (geleidelijk) de participaties in het fonds aan uw (klein)kinderen te schenken, worden zij gerechtigd tot de waarde van het familiefonds. Wij praten u graag bij over de mogelijkheden.

Familiefonds en certificeren met Van Oers

Oprichten van een familiestichting

Een andere mogelijkheid om zeggenschap en economisch belang te scheiden, is het certificeren van uw vermogen. Certificering komt als volgt tot stand.

  • U draagt uw vermogen over aan een stichting en u ontvangt van de stichting hiervoor certificaten die een aandeel in het vermogen vertegenwoordigen.
  • Het bestuur van de stichting bepaalt hoe het vermogen wordt beheerd.
  • U bent (enig) bestuurder van de stichting en heeft derhalve de zeggenschap over het vermogen in de stichting.
  • Vervolgens schenkt u geleidelijk certificaten aan uw kinderen waardoor u toekomstige erfbelasting bespaart.
  • De zeggenschap blijft steeds voorbehouden aan het bestuur van de stichting. Indien wenselijk kunnen de kinderen geleidelijk meer zeggenschap verwerven door hen op te nemen in het stichtingsbestuur.

Bovengenoemde beheersstructuren hebben naast de mogelijkheid tot het besparen van toekomstige erfbelasting als grote voordelen: het behoud van zeggenschap door de ouders en het bijeenhouden van het vermogen. Beide structuren hebben hun eigen fiscale spelregels en dienen onder professionele begeleiding te worden opgezet. Wij helpen u hierbij.

Lenny Blaakman
Lenny Blaakman | Directeur fiscaal
Benieuwd hoe een familiefonds of familiestichting uw vermogen veilig stelt?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.