Certificeren van uw aandelen

Aandelen
certificeren van aandelen door van oers

Het certificeren van uw aandelen, wij ondersteunen u

Het certificeren van uw aandelen kunt u doen via een stichting administratiekantoor. Zo kunt u uw stemrechten op aandelen en de rechten op dividend loskoppelen. Certificering biedt de mogelijkheid het stemrecht op de aandelen bij een beperkte groep te concentreren, namelijk het bestuur van de stichting administratiekantoor. De aandeelhouder draagt kort gezegd de aandelen over aan de stichting administratiekantoor en deze reikt vervolgens certificaten van aandelen uit aan deze oorspronkelijke aandeelhouder(s). De directie van de stichting oefent het stemrecht vanaf dit moment uit.

certificeren van aandelen door van oers

Waarom uw aandelen certificeren?

  • U wilt als dga langzamerhand terugtreden, maar toch nog enige mate van toezicht blijven houden.
  • Als er veel aandeelhouders zijn waardoor het moeilijk is om in de vergadering van aandeelhouders overeenstemming te bereiken (over onder andere dividend uitkeren of investeren in de bv).

Ook in het familiebedrijf zien wij veel certificeringen omdat enkele leden van de familie wel en anderen niet actief bij de bedrijfsvoering betrokken zijn. Wij adviseren en begeleiden u bij dit proces.

certificeren van aandelen door van oers

Voordelen van het certificeren van aandelen

Het grote voordeel van een stichting administratiekantoor is dat de continuïteit van de onderliggende bv en de onderneming gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van de dga kan de opvolgende bestuurder de noodzakelijke beslissingen met betrekking tot de onderneming nemen. Bij overlijden van de dga wordt de onderneming bestuurd door een (op voorhand door de dga) aan te stellen bestuurder. De erfgenamen blijven dus nog steeds alleen economisch gerechtigd. Certificering van aandelen kan in beginsel fiscaal geruisloos plaatsvinden en zou idealiter in elke vennootschapsstructuur overwogen en geïmplementeerd moeten worden.

Gerard van Nieuwenhuijzen
Gerard van Nieuwenhuijzen | Directielid fiscaal
Benieuwd of het certificeren van aandelen voordelig is voor u?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek