Regel als dga uw levenstestament

Lijst doornemen
regel uw testament met van oers

Opstellen van een levenstestament

Het opstellen van een levenstestament is niet iets waar u dagelijks aan denkt. Maar er kan een moment komen dat u niet meer in staat bent om zelf uw belangen te behartigen. Deze situatie kan tijdelijk zijn, maar het is ook denkbaar dat er geen zicht is op verbetering en dat uw handelingsonbekwaamheid duurzaam wordt. Voor dergelijke situaties is het vaak wenselijk dat iemand in uw directe omgeving uw belangen behartigt tijdens die periode. Dit kan worden geregeld in een levenstestament.

regel uw testament met van oers

Wie behartigt uw belangen als u dat niet meer kunt?

In tegenstelling tot een regulier testament dat werkt vanaf het moment dat de testateur komt te overlijden, werkt een levenstestament tot het moment dat de levenstestateur komt te overlijden. Het levenstestament bevat een aantal volmachten voor een of meerdere specifiek benoemde personen ten aanzien van bepaalde beslissingen.

  • Wensen ten aanzien van uw financiën, uw onderneming, woning en andere (on)roerende zaken.
  • Het doen van schenkingen.
  • Het geven van toestemming voor het mogen verrichten van medische handelingen.
  • Het vastleggen van een euthanasieverklaring.
  • De benoeming van een mentor, een bewindvoerder of een curator.
  • Praktische zaken zoals de opvang van kinderen en (huis)dieren.

regel uw testament met van oers

Fiscaal en financieel voordeel bij een levenstestament

Ten aanzien van veel onderwerpen die in een levenstestament kunnen worden opgenomen geldt dat deze voornamelijk een persoonlijk belang dienen. Echter kan met een levenstestament op meerdere vlakken een fiscaal en financieel voordeel worden behaald. Hierbij kunt u denken aan het uitvoering blijven geven van een schenkingsplan en het realiseren van het belastingvoordeel dat hiermee gepaard gaat. Naast de geruststelling dat u met uw levenstestament uw wensen goed heeft vastgelegd, wordt met het levenstestament ook een fiscaal voordeel gerealiseerd. Wij weten wat mogelijk is en hebben ruime ervaring in het opstellen van levenstestamenten.

Lenny Blaakman
Lenny Blaakman | Directeur fiscaal
Benieuwd of een levenstestament voor u voordelig is?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek