Waarborg uw normen en waarden in een aandeelhoudersovereenkomst

Vergadering
Stel een aandeelhoudersovereenkomst op met Van Oers

Regel afspraken met uw medeaandeelhouders

Afspraken tussen aandeelhouders kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. Zo kunnen heel veel zaken in de statuten van de vennootschap worden geregeld. Echter kunnen in aanvulling op de statuten en de wettelijke regels afspraken worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Deze zijn niet inzichtelijk voor derden. Als aandeelhouders heeft u naast het gezamenlijke belang van de vennootschap ook ieder een eigen belang. De afspraken die u vastlegt in een aandeelhoudersovereenkomst blijven vertrouwelijk tussen u en uw medeaandeelhouder(s). Wij adviseren u.

Stel een aandeelhoudersovereenkomst op met Van Oers

Wat regelt u in een aandeelhoudersovereenkomst?

  • Welke beslissingen goedkeuring nodig hebben van de algemene vergadering van aandeelhouders.
  • Het dividendbeleid.
  • De concurrentiebepaling.
  • Verbod op nevenactiviteiten.
  • Uitgebreide aanbiedingsverplichting.
  • Uittredingbepalingen.
  • Specifieke bepalingen bij good leaver.
  • Specifieke bepalingen bij bad leaver.
  • Waarderingsvraagstukken.
  • Betalingsregelingen.

Wij ondersteunen u bij het opstellen van deze overeenkomst.

Stel een aandeelhoudersovereenkomst op met Van Oers

Zorg dat u de juiste afspraken voor de aandeelhoudersovereenkomst maakt

U en uw medeaandeelhouder(s) worden door een aandeelhoudersovereenkomst contractueel gebonden om de afspraken na te komen. In tegenstelling tot het vastleggen in de statuten van de vennootschap hebben deze afspraken geen derdenwerking. Deze hebben slechts werking tussen de betrokken partijen onderling. Het is dus altijd van belang een juiste afweging te maken welke afspraken in de statuten moeten worden opgenomen en welke in een aandeelhoudersovereenkomst. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het opstellen van deze overeenkomst. Wij bekijken graag wat we voor u kunnen betekenen.

willem bakker
Willem Bakkers | Manager fiscaliteit
Wilt u een aandeelhoudersovereenkomst op laten stellen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek