De specialist in fruitteelt

Groene appels
Van oers agro, uw specialist in fruitteelt

De juiste accountant voor de fruitteelt

De fruitteeltsector is volop in beweging. Schaalvergroting en innovatie is waar het om draait, terwijl de wet- en regelgeving steeds meer belemmeringen opwerpt.

  • Beperkingen in teeltondersteunende voorzieningen
  • Beperkingen in bouwvlakken
  • Besluiten over wateronttrekking
  • Het arbeidsvraagstuk

Bovenstaande factoren staan de ontwikkeling van de fruitteelt in de weg. Met een veranderende markt, waar gevraagd wordt om langere seizoenen, vaste leveringen en lagere prijzen, staat de rentabiliteit van de fruitteeltsector stevig onder druk. In het hard fruit zien we het aantal telers afnemen, waarbij tegelijkertijd schaalvergroting optreedt. Het areaal peren overtreft inmiddels het appelareaal als gevolg van gunstige productieomstandigheden, de verwachting is dat deze trend zich voort zal zetten.

Van oers, uw specialist in fruitteelt

De kostprijs van uw fruitteelt in beeld

Sturen op de juiste kengetallen is een noodzaak om de kostprijs van uw teelt onder controle te houden. In onze online portal koppelen we uw financiële administratie aan uw bedrijfsgegevens, zodat u actuele kengetallen op maat kunt bekijken. Zo maken we de opbrengst per hectare, de kostprijs per fte of de loonkosten per kg inzichtelijk. U kunt uw bedrijf vergelijken met voorgaande jaren of periodes, of met andere telers uit uw branche. En wilt u zelf nog kengetallen toevoegen dan maken we deze gewoon op voor u op maat.

Seizoenarbeid of achtwekenregeling?

De grootste kostenpost in de fruitteeltsector is het personeel.

  • Vaste medewerkers
  • Scholieren
  • Seizoenarbeiders
  • Uitzendkrachten
  • Payrolling
  • Tijdelijke krachten

We begrijpen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daar komen de administratieve lasten en de problematiek omtrent de huisvesting van uw werknemers nog eens bij. Dat moet makkelijker kunnen. De agrarisch adviserus en loonadviseurs van Van Oers werken nauw samen en adviseren u over de invulling van uw arbeidsbehoefte. Onze medewerkers verwerken maandelijks duizenden loonstroken en onze specialisten adviseren tientallen telers over de juridische en administratieve kant van uw loonverwerking. Via ons online loonverwerkingssysteem krijgt u zelf grip en controle op uw salarisuitgaven. Zo kunt u blijven focussen op het ondernemen.

dennis koolen
Dennis Koolen | Directeur
Wilt u hulp bij uw fruitteelt en de inrichting van uw seizoenarbeid?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek