Gecombineerde opgave voor uw agrarische onderneming

Land aan het ploegen
Het juiste advies van Van Oers Agro

Invullen van de Gecombineerde opgave

Van Oers Agro ondersteunt u bij uw jaarlijkse Gecombineerde opgave. Als u dieren en/of landbouwgrond heeft dan moet u afhankelijk van de hoeveelheid elk jaar tussen 1 maart en 15 mei de Gecombineerde opgave invullen. Deze opgave is een verzamelpost voor de landbouwtelling, de mestwetgeving, de aanvraag van uitbetaling van betalingsrechten en een aantal andere subsidies.

Landbouwtelling

De landbouwtelling is de jaarlijkse telling, waarmee inzicht verkregen wordt in de ontwikkelingen binnen de land- en tuinbouw. U geeft hier onder meer de gegevens van het bedrijfshoofd, het aantal meewerkende personen, dieren, huisvesting en gewassen op.

Het juiste advies van Van Oers Agro

Wanneer moet u verplicht de Gecombineerde opgave indienen?

U bent verplicht om de Gecombineerde opgave in te dienen indien u geregistreerd staat als agrarische ondernemer. Deze registratie volgt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast geldt de verplichting ook indien u opgaveplicht heeft voor het mestbeleid of CO2-sectorsysteem, betalingsrechten heeft gekregen of in het voorgaande jaar een andere subsidie heeft aangevraagd met de Gecombineerde opgave. Onze adviseurs helpen u bij het indienen van deze opgave.

Het juiste advies van Van Oers Agro

Uitbetaling betalingsrechten en overige subsidies

Via de Gecombineerde opgave dient u tevens het verzoek in voor uitbetaling van betalingsrechten en voor uitbetaling van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, graasdierenpremie en tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Om niet gekort te worden op deze subsidies is het belangrijk dat u de Gecombineerde opgave tijdig indient.

Diergezondheidsfonds

Tevens geeft u via de Gecombineerde opgave aan of u in aanmerking wilt komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om maatregelen die de kans op een uitbraak van besmettelijke dierziektes verkleinen.

Het juiste advies van Van Oers Agro

Mestwetgeving

U moet een mestboekhouding bijhouden, waarin u kunt verantwoorden of u zich aan de mestregelgeving houdt. De overheid heeft gebruiksnormen opgesteld voor de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit alle meststoffen die mag worden toegepast bij de teelt van gewassen. Overschrijding van deze norm kan leiden tot een forse naheffing, vandaar ons advies om hier een deskundige in te schakelen die samen met u een mestplanning maakt.

Percelen

In de Gecombineerde opgave geeft u tevens aan welke percelen u op 15 mei in gebruik heeft. Dit geldt ook voor de landschapselementen waarvoor u subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft aangevraagd. U moet de percelen intekenen via Mijn percelen, waarna RVO controleert of uw opgave correct is verwerkt. Vanzelfsprekend mag elk perceel maar één keer opgegeven worden.

Het juiste advies van Van Oers Agro

Emissieaangifte CO2

Heeft u verwarmde kassen in gebruik, dan dient u jaarlijks, als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting, een emissieaangifte in te dienen via de Gecombineerde opgave. Deze verplichting geldt niet voor glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het EU-handelssysteem ETS en voor bedrijven met glastuinbouw als nevenactiviteit met minder dan 2.500 m2 glasoppervlakte. Bedraagt uw emissie 305 ton CO2 of meer dan kan deze opgave tot gevolg hebben dat u, bij een eventuele overschrijding van de CO2-emissie van de sector in zijn geheel, financieel moet bijdragen om deze overschrijding te compenseren met de inkoop van CO2-emissierechten.

Ondersteuning bij uw Gecombineerde opgave

Er zijn veel regelingen gekoppeld aan de Gecombineerde opgave, waardoor deze opgave een belangrijk onderdeel vormt binnen uw bedrijfsvoering. Wanneer u twijfelt of de gegevens die u in wilt sturen correct zijn, neem dan altijd even contact op met onze specialisten. We helpen u graag.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Agro

arie de jong
Arie de Jong | Relatiebeheerder
Wilt u zeker zijn van het juist indienen van uw Gecombineerde opgave?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.