Vanoers.nlDuurzaamheidsadviesKlaar zijn voor de toekomst

Klaar zijn voor de toekomst 

Klaar voor de toekomst

Klaar zijn voor de toekomst; een uitdaging voor iedereen maar zeker ook in de bouwsector. We vertellen u graag meer over hoe een CO2-footprint analyse u de eerste handvatten kan bieden.

Uitdagingen in de bouwsector

De bouwsector heeft te maken met verschillende transities, zoals de energietransitie en de grondstoffentransitie. Deels worden deze transities aangejaagd door klantvragen, en deels ook door (aankomende) wet- en regelgeving. Zo streeft de overheid naar emissieloos bouwverkeer vanaf 2030 waardoor bouwondernemers nu al moeten nadenken over investeringen richting de toekomst. Emissieloos bouwen gaat gepaard met een toename van de energiebehoefte op de bouwplaats, terwijl stroomvoorzieningen in veel gevallen (nog) niet toereikend zijn, omdat er simpelweg niet voldoende capaciteit en geschikte infrastructuur is om in de behoefte van elektrisch (zwaar) bouwmaterieel te kunnen voorzien.

Dit is slechts éém van de uitdagingen in de bouw waardoor het bewustzijn en tegelijkertijd de urgentie om iets met duurzaamheid te doen wordt vergroot.

Duurzaam bouwen

Naast de overheid stellen ook opdrachtgevers van bouwprojecten steeds vaker eisen omtrent duurzaam bouwen. Ondernemers in de bouw kunnen dus kansen grijpen als ze optimaal weten te anticiperen op deze ontwikkelingen.

Waar beginnen met verduurzamen?

Een hele praktische en daarmee aantrekkelijke oplossing om deze vraag te beantwoorden is een ESG-nulmeting: bijvoorbeeld het in kaart brengen van je huidige CO2-uitstoot. Van Oers heeft bouwbedrijf Boogert hierbij mogen helpen.

Een eerste CO2-berekening, oftewel de nulmeting, wordt uitgevoerd aan de hand van de milieu-impact van een bedrijf in drie verschillende scopes. Scope 1 en 2 zijn de activiteiten het bedrijf zelf invloed op uitoefent. De optionele scope 3 is de scope waarbinnen de activiteiten vallen waar het bedrijf geen directe invloed op uitoefent, zoals (afval)water, bedrijfsafval en woon-werkverkeer. De informatie in deze laatste scope moet dan ook opgevraagd worden in de keten. Dat kan een uitdaging zijn wanneer de externe partijen hier nog niet mee bezig zijn.

CO2-footprint rapportage

“De CO2-footprint rapportage biedt een helder eerste inzicht in de milieubelasting van bouwbedrijf Boogert. Het is een duidelijk en praktisch startpunt op basis waarvan wij in staat zijn prioriteiten te stellen en vervolgstappen te bepalen. Van Oers begreep onze vraag goed en zij hebben daar een duidelijk antwoord op gegeven”, aldus Albert Jan van de Breevaart, directeur bij Bouwbedrijf Boogert.

ESG-nulmeting

De resultaten van een ESG-nulmeting, en specifiek de CO2-footprint, bieden inzicht in de onderdelen waar uw organisatie de grootse milieu impact heeft. Daarmee verkrijgt u een handvat om als organisatie een verduurzamingsplan op te stellen.

Bouwbedrijf Boogert heeft nu haar impact op scope 1 en 2 in kaart gebracht. “Hoewel scope 3 momenteel nog niet vaak wordt meegenomen, is bijvoorbeeld afval in onze sector van wezenlijk belang. We gaan daarom ook bekijken welke elementen we in de nabije toekomst extra mee willen nemen, om goed op onze impact te kunnen sturen.”

Bouwbedrijf Boogert is nu al met de huidige inzichten aan de slag en beraadt zich op vervolgstappen. “Er liggen al langere tijd een hoop ideeën, maar nu kunnen we gaan prioriteren op basis van impact. Van Oers heeft ons handvaten gegeven om écht aan de slag te gaan met het verduurzamen van onze onderneming.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een ESG-nulmeting? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Keswin Corporaal
Keswin Corporaal
Manager duurzaamheidsadvies

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Keswin Corporaal
Keswin Corporaal | Manager duurzaamheidsadvies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!