Vanoers.nlDienstenDuurzaamheidsadviesCorporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
corporate sustainability reporting directive met van oers

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven vanaf een bepaalde grootte* om jaarlijks te rapporteren over voor haar relevante duurzaamheidsthema’s. Hierbij ligt er een rol voor de accountant om dit duurzaamheidsverslag te controleren.

corporate sustainability reporting directive met van oers

Doorlooptijd wettelijke rapportageplicht

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

Het is belangrijk om tijdig te starten met de voorbereidingen, omdat het over het algemeen een behoorlijke (tijds)investering vraagt; gemiddeld is de doorlooptijd van deze trajecten tussen de 8 maanden en 1,5 jaar. Door op tijd te starten creëert u zekerheid, kwaliteit, lagere risico’s én een commerciële voorsprong.

CSRD-wetgeving

Hoe u zich op deze wetgeving dient voor te bereiden is uiteraard aan u; sommige organisaties kiezen ervoor dit proces zelf te doorlopen, terwijl anderen hier begeleiding of expertise van buiten voor zoeken. Zorg in elk geval voor een gestructureerde, projectmatige aanpak, top-down betrokkenheid, en een goede borging en toetsing van datgene wat u doet in de voorbereidingen tot en met de verslaglegging. Zo bent u er zeker van dat uw accountant én uw stakeholders uw verslag correct kunnen interpreteren.

Voorbereidingen op CSRD

  • CSRD-readiness; i.s.m. onze strategische kennispartner Green by Blue nemen we klanten waar nodig van A tot Z aan de hand om te komen tot een CSRD-compliant duurzaamheidsverslag.
  • CSRD-pre-audit; op basis van de door u doorlopen stappen in de voorbereiding op de CSRD kunnen onze auditors en duurzaamheidsexperts tussentijds toetsen op voortgang, kwaliteit en compliance.

CSRD-readiness aanpak

In samenwerking met Green by Blue

CSRD

Om te komen tot een ESG-verslag zijn er drie fasen, te weten de ontwerp-, implementatie- en verslagleggings-fase.

Ontwerpfase

  • Het uitvoeren van een compliant stakeholder analyse.
  • Het identificeren van de materiële duurzaamheidsthema’s; de thema’s die voor uw organisatie van belang zijn om over te rapporteren.
  • Het creëren van uw strategie o.b.v. uw materiële thema’s en het beoordelen van kansen, risico’s en impact.
  • Het bepalen van uw ‘datapositie’ en high-level KPI’s als input voor een implementatie roadmap.

Implementatiefase

  • Het opstellen van het projectplan om de geselecteerde KPI’s te gaan meten en rapporteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het identificeren van benodigde datapunten, hun bronnen en controleerbare vastlegging daarvan.
  • Het vertalen van de strategie uit de ontwerpfase, i.c.m. de KPI’s, naar een concept duurzaamheidsverslag.

Verslagleggingsfase

  • Het opstellen van een volwaardig en CSRD-compliant duurzaamheidsjaarverslag, waarbij uw accountant uw input kan interpreteren en controleren.

Hulp nodig?

Bent u benieuwd hoe wij dit voor uw organisatie aanpakken? Neem contact met ons op en onze duurzaamheidsspecialisten helpen u graag verder.

Samenwerking Green by Blue

* Bedrijven die zijn georganiseerd als NV, BV of COV en die voldoen aan tenminste 2 van de 3 volgende criteria: i) >250 medewerkers ii) €40M omzet iii)>€20M balanstotaal. Ook organisaties van openbaar belang vallen onder de wetgeving. Als laatste geldt de CSRD mogelijk ook voor ondernemingen van buiten de EU wanneer de omzet over de 2 afgelopen jaren >€150M netto is en behaald binnen de EU.

Keswin Corporaal
Keswin Corporaal | Manager duurzaamheid
Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek