Vanoers.nlDuurzaamheidsadviesCO2 reizende werknemer

CO2 reizende werknemer 

CO2

Het kabinet vraagt werkgevers met meer dan 100 werknemers de CO2 uitstoot van de reizende werknemer te meten. Weet u al hoeveel uw personeel uitstoot op weg naar het werk?

Achtergrond

In de Klimaatwet heeft Nederland zich de ambitie gesteld dat Nederland in 2030 haar CO2 uitstoot met 49% moet hebben verlaagd t.o.v. 1990. In het nieuwe regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” is de ambitie aangescherpt naar een verlaging met 60%. Daarmee geeft Nederland uitvoering aan het Klimaatverdrag van Parijs. Om hier invulling aan te geven zijn voor vijf sectoren maatregelen en afspraken geformuleerd in het Klimaatakkoord. Deze maatregelen en afspraken dragen bij aan de realisatie van de Klimaatdoelstellingen. Een van de genoemde maatregelen is binnen de sector mobiliteit om de CO2 uitstoot te meten. Dit wordt in Nederland nu vertaald naar een verplichting voor werkgevers met meer dan 100 werknemers om de CO2 uitstoot van de (reizende) werknemer te meten (de zogenaamde CO2 meetplicht).

Voorgenomen CO2 meetplicht en kanttekeningen

De voorgenomen maatregelen ten aanzien van de CO2 meetplicht worden gefaseerd ingevoerd. Allereerst is het kabinet voornemens om enkel een registratieplicht in te voeren voor de gemaakte kilometers van werknemers. Vanaf 2026 wordt dit uitgebreid, en krijgen werkgevers een CO2 norm voor hun werknemers. Aan deze norm is de werkgever vervolgens gehouden. De CO2-meetplicht had volgens het Klimaatakkoord al begin 2022 in moeten zijn gegaan. Echter ligt de besluitvorming van het in werking treden van dit voorstel nu in de hand van het nieuwe kabinet. Dat de voorgenomen maatregelen vanuit het kabinet als ingrijpend worden gezien blijkt wel uit de diverse reacties van de belangenverenigingen. Zo hebben De Bovag, VNO-NCW en de VNCI zijn kanttekingen geplaatst bij de voorgenomen CO2 meetplicht. Daarbij vragen zij in het bijzonder aandacht voor de administratieve lasten en werknemersprivacy.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Het overstappen naar een duurzaam mobiliteitsbeleid is noodzakelijk, maar wat betekent dit voor uw bedrijf? De voorgenomen maatregelen vereisen in beginsel enkel dat de CO2 uitstoot van de reizende werknemers wordt gemeten. Vanaf 2026 worden de voorziene maatregelen ingrijpender, en geldt er ook een norm voor de CO2 uitstoot voor werknemers bij woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Deze maatregelen verlangen naast de initiële registratie van de CO2 uitstoot daarmee dus ook dat werkgevers een duidelijke rol krijgen in het beïnvloeden van de CO2 uitstoot. Hiermee hebben de maatregelen in toenemende mate invloed op uw bedrijfsvoering.

Wat wij voor u kunnen betekenen – Rol van Van Oers

Wilt u graag weten wat deze veranderende wet- en regelgeving voor uw bedrijfsvoering betekenen? Of wilt u graag inzicht krijgen in uw huidige CO2-uitstoot om in te kunnen spelen op de CO2 norm? Van Oers gaat graag vroegtijdig met u in gesprek om u voor te bereiden op deze transitie naar duurzame mobiliteit. Van Oers kan u begeleiden met:

  • Het in kaart brengen van uw huidige CO2 uitstoot doormiddel van een carbon footprint tool en een reductiestrategie te bepalen.
  • Het begeleiden van de werkgever met de CO2-meetplicht en toekomstige metingen eenvoudig te maken door de juiste administratieve koppelingen met data te maken.
  • Het inzichtelijk maken hoe te anticiperen op deze toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving, welke kansen tot het verduurzamen van uw mobiliteit er liggen, wat u dit kost en oplevert en op welke financiële regelingen u aanspraak kunt maken.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact op nemen met Dominique Aarts.

Neem contact op

Dominique Aarts
Dominique Aarts
Adviseur duurzaamheid en innovatie
Van Oers Duurzaamheidsadvies

Denkt u er ook aan om toekomstbestendiger te gaan ondernemen?

Van Oers kan u ondersteunen en adviseren bij uw duurzaamheidsvraagstuk. De meeste organisaties willen starten met duurzaam ondernemen. Weet u niet waar u moet beginnen? Onze duurzaamheidsspecialisten helpen u hierbij!
Meer informatie
Duurzaamheidsadvies

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dominique Aarts
Dominique Aarts | Adviseur duurzaamheid en innovatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!