De juiste ondernemingsvorm voor uw agrarische onderneming

Overleg
Uw ondernemingsvorm met Van Oers Agro

Ondernemingsvormen voor uw agrarische onderneming

De keuze voor uw ondernemingsvorm is een van de eerste keuzes die u als ondernemer moet maken. De rechtsvorm die u kiest heeft directe gevolgen met betrekking tot aansprakelijkheid, inbreng en onder welk belastingregime u valt. Natuurlijk kunt u later altijd van ondernemingsvorm wijzigen, maar dan moet u aan allerlei voorwaarden voldoen. Vandaar dat er goed moet worden nagedacht in wat voor rechtsvorm u uw bedrijf opstart. Een goed advies is in deze fase onmisbaar.

Natuurlijke personen als ondernemingsvorm

De eerste keuze die u maakt is of u uw onderneming wilt drijven als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Een natuurlijk persoon (mens van vlees en bloed) mag als zelfstandig rechtssubject aan het rechtsverkeer deelnemen, wat onder meer inhoudt dat u eigenaar kan zijn van goederen, kan huwen, overeenkomsten kan sluiten, testamenten op kunt maken en de ouderlijke macht over kinderen kan hebben. De volgende ondernemingsvormen vallen onder de natuurlijke personen:

  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • Vennootschap onder Firma
  • Commanditaire vennootschap

Kenmerkend aan de natuurlijke persoon is dat zelfstandige ondernemers persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor activiteiten die in het bedrijf gebeuren, dus ook voor uw privévermogen. Kiest u voor een natuurlijk persoon als rechtsvorm voor uw onderneming? Dan valt u onder de Inkomstenbelasting. Wij bespreken graag samen met u wat dit voor u betekent.

Uw ondernemingsvorm met Van Oers Agro

Maatschap of VOF als rechtsvorm?

Zowel de maatschap als een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband van twee of meer personen. Beide rechtsvormen kunnen onderhands worden opgericht, de afspraken worden vastgelegd in een maatschapsovereenkomst of vof-akte. Het verschil tussen de maatschap en de vof zit in de aansprakelijkheid. Bij een maatschap zijn de leden ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Bij een vof zijn de leden ieder geheel aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, dus ook voor de schulden die een ander lid van de vof heeft gemaakt.

Uw ondernemingsvorm met Van Oers Agro

Welke rechtspersonen zijn er?

Een rechtspersoon mag wel eigenaar zijn van goederen en overeenkomsten sluiten, maar mag geen rechten en verplichtingen uitoefenen op het gebied van personen en familierecht. Wel kan een rechtspersoon erfgenaam zijn. De volgende rechtspersonen kennen we in Nederland:

  • Besloten vennootschap (bv)
  • Naamloze vennootschap (nv)
  • Vereniging
  • Stichting
  • Coöperatie
  • Onderlinge waarborgmaatschappij

De meest voorkomende rechtspersoon is de besloten vennootschap. Deze wordt notarieel opgericht en wordt in de vennootschapsbelasting betrokken. U bent wanneer u naar eer en geweten handelt nooit privé aansprakelijk voor schulden die de bv maakt. Wel bent u verplicht om de jaarstukken tijdig in het Handelsregister te publiceren.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Agro

frank de jong
Frank de Jong | Relatiebeheerder
Benieuwd welke ondernemingsvorm het beste bij uw agrarische bedrijf past?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.