Typ hier uw zoekwoord
Vanoers.nlPrinsjesdag en het BelastingplanPrinsjesdag 2022: wat kunt u verwachten?

Prinsjesdag 2022: wat kunt u verwachten?

prinsjesdag en de belastingplannen 2023

Prinsjesdag 2022: wat kunt u verwachten?

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt het kabinet de fiscale plannen bekend. Wij hebben een inschatting gemaakt van de wijzigingen die u kunt verwachten. Als er meer bekend wordt, vullen we onderstaand artikel verder aan.

Prinsjesdag is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de doeken doet. Een deel van deze plannen zijn al aangekondigd via het Coalitieakkoord, de Voorjaarsnota en de Fiscale verzamelwet 2023. Voor het eerst in jaren worden er ingrijpende wijzigingen verwacht. De meest interessante en noemenswaardige plannen voor komend jaar die wij verwachten zijn als volgt:

Inkomstenbelasting / loonbelasting

 • De “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” treedt in werking. Wanneer de schuld van een dga, eventueel samen met zijn partner, bij zijn B.V. meer bedraagt dan € 700.000 treedt een fictieve heffing in werking. Uitzonderingen gelden voor een lening voor de eigen woning en nadere regels zijn er voor verbonden personen met de dga (zoals kinderen of kleinkinderen).
 • Vanaf 2025 zal een nieuw box 3-stelsel worden ingevoerd waarbij voortaan inkomstenbelasting wordt geheven op basis van werkelijk rendement. Voor 2023 en 2024 zal een overbruggende wetgeving worden aangekondigd. Daarnaast zal het kabinet ook aangeven of en in hoeverre zij rechtsherstel wil bieden aan alle belastingplichtigen met box 3-inkomen voor de jaren 2017 – 2020 naar aanleiding van het Kerstarrest.
 • De verwachting is dat het inkomstenbelastingtarief voor inkomens tot € 70.000 omlaag gaat.
 • De maximale hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd, net als de zelfstandigenaftrek. Ook wordt een verhoging van het tarief in box 2 (al dan niet per 2024) verwacht.
 • De fiscale oudedagsreserve voor de ondernemer die winst uit onderneming geniet wordt afgeschaft. Voor reeds opgebouwde reserves komt overgangsrecht.
 • De middelingsregeling wordt afgeschaft.
 • Voor een dga gelden regels om te bepalen wat een gebruikelijk loon is. De doelmatigheidsmarge in deze regeling wordt verlaagd van 25% naar 15%.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt komend jaar (iets) verhoogd.
 • De bijtelling voor de elektrische auto met een datum eerste tenaamstelling of eerste toelating in 2023 gaat omhoog. Over de eerste € 30.000 van de catalogusprijs is 16% bijtelling verschuldigd (was: € 35.000). Over het meerdere blijft de bijtelling 22%.

Overdrachtsbelasting

 • Het tarief voor niet-woningen en verkrijgingen door rechtspersonen wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.
 • De woningwaarde grens voor de startersvrijstelling wordt verhoogd.

Vennootschapsbelasting

 • De schijfgrens in de Vennootschapsbelasting wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Vennootschappen betalen dus eerder het hoge tarief van 25,8%. Daarnaast wordt het lage belastingtarief naar verwachting verhoogd van 15% naar 19%.

Schenk- en erfbelasting

 • Verlaging van de vrijstelling schenking eigen woning (‘jubelton’) van ruim € 106.000 naar circa € 27.000.

Omzetbelasting, accijnzen en bpm

 • De btw op levering en installatie van zonnepanelen gaat van 21% naar 0%.
 • Voor de bpm geldt een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Deze vrijstelling wordt afgeschaft, met uitzondering voor emissievrije bestelauto’s.

Overige wetsvoorstellen

Los van Prinsjesdag, worden in de komende maanden de volgende wetsvoorstellen verwacht:

 • In zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting zijn er faciliteiten bij een bedrijfsopvolging. Het Centraal Plan Bureau heeft de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onlangs geëvalueerd. Het kabinet heeft aangekondigd de regeling opnieuw te bekijken. GroenLinks en de PvdA hebben hier al een voorschot op genomen en een initiatief wetsvoorstel ingediend waarbij de regeling aanzienlijk versoberd wordt.
 • Wetsvoorstel afschaffing open C.V. en familiefondsen. Dit wetsvoorstel wordt in het voorjaar 2023 verwacht en treedt per 1 januari 2024 in werking.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.

Daarnaast nodigen wij u ook van harte uit om onze Prinsjesdagbijeenkomst bij te wonen. Nadere informatie volgt.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Lenny Blaakman
Lenny Blaakman | Directeur fiscaal
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!